Kathleen Van Brempt en haar team hechten veel belang aan transparantie. Deze gedragscode beschrijft de regels waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot de Algemene Onkostenvergoeding en onze contacten met lobbyisten. 

Lobbyregister     

Per kwartaal publiceren Kathleen en haar team een overzicht van de contacten die zij met lobbyisten en belangengroepen hebben gehad. Het overzicht vermeldt de datum van de afspraak, de naam van de organisatie, het onderwerp van de afspraak en of het om een ontmoeting met het Parlementslid of een medewerker ging.  Indien u hierover verdere vragen heeft of indien u meer info wilt over een dossier kan u mij steeds contacteren via mail.   

Bekijk de beschikbare transparantieregisters hieronder:  

2017 

2018 

2019

2020

Algemene Onkostenvergoeding     

De gedragscode bestaat uit het naleven van de regels die vanuit het Europees Parlement opgelegd worden en die beschreven zijn in de ‘Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees parlement’ (besluit van het EP bureau dd 19 mei en 9 juli 2008). Meer bepaald zijn de regels vastgelegd in Titel I, Hoofdstuk 4 ‘Vergoeding van de kosten’.     

Artikel 62 (1) legt vast dat vergoedingen uitsluitend bestemd zijn voor de bekostiging van activiteiten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van de leden en niet mogen gebruikt worden voor persoonlijke uitgaven of voor subsidies of giften van politieke aard.     

Artikel 28 legt vast welke uitgaven met de Algemene Onkostenvergoeding kunnen gebeuren. Een afzonderlijke beslissing van het EP bureau (13 december 2010) heeft dit artikel nog verder verfijnd.   

De mogelijke uitgaven zijn:  

 • kosten voor het houden en onderhouden van een kantoor zoals huur, nutskosten (verwarming, elektriciteit, verzekering, water, schoonmaak) en herstellingen;
 • werkingskosten zoals post, telefoon, internet, web hosting;
 • kantoorbenodigdheden;
 • documentatie zoals boeken, kranten, tijdschriften; 
 • kosten mbt het maken en verspreiden van communicatiematerialen zoals folders, rapporten, naamkaartjes, ...;
 • koffie, thee, water, versnaperingen voor personeel;
 • kosten van kantooruitrusting zoals meubilair, telefoons, GSMs;
 • IT benodigdheden en software;
 • representatiewerkzaamheden zoals hotel en restaurantkosten;
 • kosten met betrekking tot het organiseren van events, publieke vergaderingen, conferenties (huur van locatie, transport, audiovisuele benodigdheden, catering, documentatie);administratiekosten zoals boekhoudingskosten.   

Om de transparantie te vergroten, legt onze fractie zichzelf nog een aantal bijkomende regels op met betrekking tot de Algemene Onkostenvergoeding.   

Het gaat om volgende afspraken:     

 • de Algemene Onkostenvergoeding wordt gestort op een afzonderlijke rekening;van alle uitgaven die met de Algemene Onkostenvergoeding gebeuren, worden de bewijsstukken bijgehouden;
 • over deze bewijsstukken wordt een boekhouding gevoerd door een externe boekhouder;
 • per kwartaal wordt een overzicht van de uitgaven die met de Algemene Onkostenvergoeding gebeurden (per categorie), gepubliceerd op de website van de leden van de sp.a fractie;
 • het niet-bestede bedrag van de Algemene Onkostenvergoeding wordt op het einde van de legislatuur teruggestort aan het Europees Parlement.      

Bekijk hieronder het financieel verslag van de besteding van de algemene onkostenvergoeding (per kwartaal):

2017 

2018

2019

2020