Duitsland keurt invoering minimumloon goed

Werk Vandaag stemt het Duitse parlement over de invoering van een minimumloon. Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving met een ruime meerderheid zal worden goedgekeurd. Niet alleen goed nieuws voor Duitse werknemers,…

Lees verder

Archief

1 2

2021

Europese Commissie wil elke jongere de kans geven om in buitenland ervaring op te doen

— In haar jaarlijkse State of the Union besteedde Commissievoorzitter von der Leyen bijzonder veel aandacht aan jongeren. Zo kondigde ze onder meer een initiatief aan dat jongeren over heel Europa de mogelijkheid…
Lees meer

Geef platformwerkers bescherming en sociale rechten die ze verdienen

— “Geef platformwerkers in heel Europa de erkenning en sociale bescherming die ze verdienen.” Dat zeggen de Europese sociaaldemocraten naar aanleiding van de lancering van een publieke consultatie over…
Lees meer

Bescherming van havenarbeiders blijft overeind

— In het kader van twee lopende procedures bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof heeft het Europees Hof voor Justitie vandaag een uitspraak gedaan omtrent de Wet Major en de bescherming van de havenarbeiders.
Lees meer

Europees parlement zet eerste stap naar ‘recht om offline te zijn’.

— De huidige pandemie heeft de manier waarop we werken fundamenteel veranderd. Sinds de start van deze crisis is een derde van de werknemers gestart met thuiswerk. “De woonkamer is in vele gevallen het…
Lees meer

2020

Het kan altijd goedkoper - gratis e-book te downloaden

— In heel Europa worden tienduizenden werknemers in de bouw-, transport, schoonmaak- en voedingssector aan hongerlonen en in mensonwaardige arbeidsomstandigheden uitgebuit. Het misbruik wordt georganiseerd…
Lees meer

2019

Europees parlement breekt businessmodel postbusbedrijven in transportsector

— In de onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie is het Europees parlement er in geslaagd de arbeidsvoorwaarden van internationale truckers fors te verbeteren. “Daarmee pakken we ook het businessmodel…
Lees meer

Vakbonden krijgen klachtrecht bij Europese arbeidsinspectie

— Bedrijven die grensoverschrijdend werken in Europa, maar via oneerlijke praktijken werknemers uitbuiten, krijgen straks te maken met een Europese Arbeidsinspectie. Het akkoord over de Oprichting van zo’n…
Lees meer

Europees Parlement stemt voor betere bescherming van vrachtwagenchauffeurs

— Na een twee jaar lange bikkelharde strijd tussen progressieven en conservatieven stemde het Europees Parlement vandaag eindelijk voor een voorstel dat de arbeidsomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs…
Lees meer

Europese Arbeidsautoriteit moet strijd met sociale dumping aanbinden

— Europa heeft lang de ogen gesloten voor de schande van sociale dumping, waarbij voornamelijk Oost-Europese werknemers aan hongerlonen in West-Europa komen werken. “Met de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit…
Lees meer

Neen tegen versoepeling van de rij- en rusttijden voor chauffeurs

— De transportcommissie van het Europees Parlement stemt donderdag over het Mobility Package. Wat nu op tafel ligt is onaanvaardbaar. Het voorstel morrelt aan de rij en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs…
Lees meer

2018

Europees Parlement keurt sterkere bescherming werknemers tegen carcinogene stoffen goed

— Vandaag keurt het Europees Parlement tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg een nieuwe wetgeving goed die werknemers moet beter moet beschermen tegen de blootstelling aan carcinogene of kankerverwekkende…
Lees meer

Pogingen om sociale rechten van internationale chauffeurs te ondermijnen, weggestemd

— Het Europees Parlement verwierp vandaag in een opmerkelijke stemming alle voorstellen in het sociale luik van het EU mobiliteitspakket dat betrekking heeft op de loon- en arbeidsvoorwaarden van internationale…
Lees meer

Europees migratie-akkoord bepleit Europese solidariteit, maar Belgie doet niet mee

— Een oplossing voor de vluchtelingenproblematiek zou er niet komen en uitgesteld worden tot september, dat was de verwachting voor de Europese top van gisteren. “Daarom kunnen we de Conclusies van de Europese…
Lees meer

Europees parlement wil betere arbeidsvoorwaarden vrachtwagenchauffeurs in historische stemming

— Vandaag floot het Europees Parlement haar Transportcommissie terug tijdens de plenaire stemming in Straatsburg. De Transportcommissie had drie rapporten goedgekeurd over de regeling van de sociale rechten…
Lees meer

Open brief : Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria’s worden

— Het sociale Europa blijft het zorgenkind van de Europese constructie. Daarom zijn de huidige discussies over de Europese Pijler van Sociale Rechten, maar ook over de detachering van werknemers in Europa…
Lees meer

Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria's worden

— De honderdduizenden vrachtwagenchauffeurs in Europa mogen niet behandeld worden als tweederangsarbeiders wegens het het uitzonderlijke karakter van hun beroep of nationale economische belangen', schrijven…
Lees meer

Wat een Big Mac echt kost: duizenden werknemers in nul-urencontracten

— De Europese sociaal-democraten willen dat de Europese Commissie nu eindelijk komaf maakt met het misbruik van tijdelijke en atypische arbeidscontracten, zoals flexi-jobs of nul-urencontracten door multinationals.
Lees meer

Zeker van eerlijk loon met nieuwe detacheringsrichtlijn

— De plenaire vergadering van het Europees parlement bekrachtigde zopas met een ruime meerderheid de nieuwe detacheringsrichtlijn. Die zal vanaf 2020 gelden voor alle gedetacheerde werknemers in de EU. Hiermee…
Lees meer

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt steunt samen met Europese Transportwerkersfederatie DHL-stakers in Istanbul

— Europees parlementslid Kathleen Van Brempt heeft vandaag, samen met de Europese Transportwerkersfederatie aan het piket in Istanbul haar steun betuigd aan de werknemers van DHL Express Turkey die al 256…
Lees meer

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek binnen handbereik

— Het Europees parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben gisterenavond een principeakkoord bereikt over ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ voor gedetacheerde werknemers in de Unie.
Lees meer

sp.a lanceert toekomstbegroting: 'Nieuwe tijden, nieuw socialisme"

— In deze nieuwe tijden, waarin alles razendsnel verandert, is het aan socialisten om voor nieuwe oplossingen te zorgen. sp.a lanceert daarom haar toekomstbegroting. Nieuwe tijden en nieuwe uitdagingen…
Lees meer

2016

De Europese Commissie moet meer investeren om jongeren een toekomst te bieden

— De hoge jeugdwerkloosheid is nog altijd een groot probleem in Europa. De gemiddelde werkloosheidsgraad bij jongeren onder de 25 is vorig jaar licht gedaald, maar ligt nog steeds boven de 20%. Vandaag, 10…
Lees meer

2015

​Straks vieren we de Dag van het Werk. Het werk dat we voor elkaar doen

— Moeten we nog een Dag van de Arbeid vieren als straks nieuwe technologieën nagenoeg alle arbeid geautomatiseerd hebben? De opkomst van robotica daagt niet alleen de hele samenleving uit maar in het bijzonder…
Lees meer

Europa schakelt versnelling hoger in aanpak jeugdwerkloosheid

— Het Europees Parlement heeft in Straatsburg haar schouders gezet onder het Youth Employment Initiative, dat de Europese strijd tegen jeugdwerkloosheid kracht moet bijzetten en jongeren moet helpen om een…
Lees meer

2014

Marianne Thyssen werkt hoorzitting in het Europees Parlement af

— Marianne Thyssen, de Belgische kandidaat-Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, heeft op woensdag 1 oktober 2014 haar hoorzitting in het Europees Parlement tot een goed einde gebracht.
Lees meer

Duitsland keurt invoering minimumloon goed

— Vandaag stemt het Duitse parlement over de invoering van een minimumloon. Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving met een ruime meerderheid zal worden goedgekeurd. Niet alleen goed nieuws voor Duitse werknemers,…
Lees meer

Europees parlement verstrengt controles op sociale dumping, maar pakt dumpingpraktijken onvoldoende aan

— Het Europees parlement heeft zopas de handhavingsrichtlijn gestemd die de controles op sociale dumping van buitenlandse werknemers verstrengt. Helaas zullen sociale dumpingpraktijken daardoor niet verdwijnen.
Lees meer

Versnelling hoger in strijd tegen sociale dumping

— De transportsector kent een ernstig probleem van sociale dumping. Door oneerlijke concurrentie worden ondernemingen en werknemers die correct werken uit de markt geprijsd. Het niet respecteren van de rij-…
Lees meer

Mini-jobs met mini-loon zijn geen verstandige keuze

— Na Open VLD en VOKA pleit nu ook N-VA voor het invoeren van een systeem van mini- of flexi-jobs, analoog naar het Duitse systeem. Een slecht idee, want dat betekent ook meteen een mini-loon en een minimale…
Lees meer

Europese betoging tegen sociale dumping

— De drie werknemersorganisaties ABVV, ACV en ACLVB roepen op om deel te nemen aan de Europese betoging tegen sociale dumping op 4 april 2014 in Brussel. In hun oproep pleiten ze voor een Europa dat solidariteit…
Lees meer

Stop sociale dumping!

— De transportsector in België wordt de laatste jaren geteisterd door sociale dumping-praktijken. Hierdoor verdwenen op enkele jaren bijna 4.000 jobs! En toch rijden er niet minder vrachtwagens op onze autosnelwegen,…
Lees meer

Europees parlement wil betere bescherming van EU burgers die in andere lidstaat werken

— Het Europees parlement stemde daarnet in met een verslag dat het voor werknemers die in een andere lidstaat gaan werken, makkelijker maakt hun rechten uit te oefenen. Het vrij verkeer van personen is één…
Lees meer

Rethink REFIT

— Het Europees parlement schrijft jaarlijks een rapport dat moet bijdragen tot de verbetering van de Europese wetgeving. Dit jaar heeft de Britse rapporteur Sajjad Karim van de rechtse ECR (Europese conservatieven…
Lees meer

American Dream blijft droom in VS

— De sociale mobiliteit is de voorbije veertig jaar afgenomen noch toegenomen in de Verenigde Staten: de kansen die kinderen hebben om hoger dan hun ouders op de maatschappelijke ladder te klimmen bleef ongeveer…
Lees meer

2013

Daling Spaanse werkloosheid zet zich door

—  Het aantal werklozen in Spanje is in juni voor de vierde maand op rij gedaald. Volgens Mariano Rajoy, de Spaanse premier, is dit het begin van een dalende trend. Het aantal mensen dat zich inschreef…
Lees meer

Spaanse werkloosheidsgraad daalt licht

—  Het aantal Spanjaarden dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt is in mei licht gedaald tegenover april. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Spaanse ministerie van Arbeid.  Volgens statistici…
Lees meer

Commissie moet Europees verbod op mini-jobs invoeren

— De Europese monsterboete voor België komt er niet. Dat is goed nieuws, want hoewel zo’n boete in de lijn van de liberale besparingslogica zou liggen, is het duidelijk dat steeds meer Europese…
Lees meer

Nederlandse regering onderneemt actie in dossier grensarbeiders

—  De Nederlandse regering onderneemt eindelijk actie en maakt de afschaffing van de AOW op het pensioen voor grensarbeiders ongedaan. Bovendien zal dit retro-actief gebeuren, wat concreet betekent dat…
Lees meer

2012

Europese Commissie toont schandelijk staaltje struisvogelpolitiek inzake Ford

—  De Europese Commissie heeft, bij monde van commissaris Andor, in het Europees parlement toelichting gegeven bij de sluiting van verschillende Fordfabrieken in Europa. Nietszeggende en vage woorden…
Lees meer

Europese Investeringsbank financiert Ford-fabriek in Turkije

— Terwijl de Europese Commissie de ontslagen Ford-Genk werknemers wil helpen met middelen uit het Europees globaliseringsfonds, geeft de Europese Investeringsbank 100 miljoen euro aan de Turkse Fordfabriek…
Lees meer

Het Europese verdeel en heers

—  Hard werken, dat hebben de arbeiders van Ford Genk gedaan. Hard werken én daarbovenop 12 procent inleveren. Harder werken én flexibeler zijn. Nog harder werken in ruil voor beloftes…
Lees meer

Sluiting Ford Genk toont vooral falend Europees beleid aan

—  De sociaaldemocraten in het Europees parlement reageren met verbijstering op de aangekondigde sluiting van Ford Genk. Wij zijn uitermate bezorgd en leven mee met de duizenden mensen die koudweg op…
Lees meer

Oplossing grensarbeiders nabij

— Door besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering verliezen Belgische grensarbeiders jaarlijks €400. Niet erg rechtvaardig. Nu bevestigt de commissie onze lezing dat deze maatregel in strijd is…
Lees meer

Sociaaldemocraten komen op voor grensarbeiders

— Door besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering verliezen Belgische grensarbeiders jaarlijks €400. Niet erg rechtvaardig. Wat ik ook herhaaldelijk liet weten aan de Europese commissaris van…
Lees meer

Tewerkstellingspakket Commissie is gebakken lucht

— De Europese Commissie heeft zopas een Tewerkstellingspakket voorgesteld als antwoord op de groeiende werkloosheid in de Unie. Ik ben geschokt. Het gaat om een lege doos met herkauwde maatregelen, die noch…
Lees meer

Commissie wil meer jobs, wij willen boter bij de vis

— De Europese Commissie zal zich morgen uitspreken over de invoering van minimumlonen en over jobcreatie. Niet toevallig een voorstel van een socialistische Commissaris, Laszlo Andor. De aanpak van de…
Lees meer

Gelijk is geen Europees

— De liberalisering van de dienstenmarkt in Europa opent de deur voor allerlei achterpoortjes. Gelijk loon voor gelijk werk was het basisprincipe. In de arbeidsmarkt zonder grenzen werden werkvoorwaarden…
Lees meer

Commissie valt stakingsrecht frontaal aan

— Het zogenaamde Monti II-pakket is een rechtstreekse aanval op onze fundamentele sociale rechten. De Europese sociaaldemocraten pikken dit niet en samen zullen we het voorstel van de Europese commissie verwerpen.
Lees meer

Petroplus: in de bres voor werknemers

— In een gesprek met Europees Commissaris voor Energie Günther Oettinger over het nakende faillissement van de Zwitserse onafhankelijke raffinaderij PetroPlus, die ook een vestiging heeft in Antwerpen,…
Lees meer

Inbreuk: overtuigt Nederland de Commissie?

— Gepensioneerde grensarbeiders uit België dreigen tot €400 te verliezen door besparingen in Nederland. Voor gepensioneerde arbeiders die nog wel in Nederland wonen, verandert er niets. Samen met…
Lees meer

1 2