We laten de werknemers van Opel niet in de steek

Het nieuws van de sluiting van Opel Antwerpen kwam bijzonder hard aan. Dit is een zware klap voor Antwerpen, Vlaanderen en in het bijzonder voor de vele arbeiders bij Opel-Antwerpen en bij de toeleveranciers. De manier waarop General Motors besloten heeft dat Opel definitief sluit, zonder op een professionele manier met alle kandidaat-overnemers te onderhandelen, is verwerpelijk en vooral een kaakslag voor de 1200 werknemers van Opel die nu hun job verliezen. Daarom steunt sp.a de vakbonden bij hun actie om verder te praten met mogelijke overnemers.

De partij zal ook haar verantwoordelijkheid opnemen en al het mogelijke doen om een duurzame industriële activiteit op de terreinen van Opel te behouden. sp.a roept alle betrokken partijen dan ook op om te bestuderen welke alternatieven er nog een toekomst bieden voor de werknemers. Vanuit de Vlaamse regering blijft onze partij zoeken naar een nieuwe investeerder. In overleg met de vakbonden moeten we ervoor zorgen dat de werknemers opgevangen worden en dat het talent van deze mensen niet verloren gaat. De partij weigert hen in de steek te laten zoals General Motors dat gedaan heeft.