Waarom vakbonden overal in Europa op straat komen

In een opiniestuk in De Standaard spreekt Johan Rasquin over de betoging van vandaag, 29 september. Ook wij, sp.a en collega's Europarlementsleden, stappen mee op. Volgens Rasquin hebben de betogers en stakers één gemeenschappelijke vijand: de bezuinigingen die nodig zijn om de overheidsbegrotingen weer recht te trekken.

Voor de betoging in Brussel verwacht men zo'n 80.000 tot 100.000 vakbondsmilitanten. Darmee belooft deze betoging een van de grootste sinds jaren in Brussel te zijn. Het is de koepelfederatie van Europese vakbonden, het EVV, en de drie Belgische vakbonden (het christelijke ACV, het socialistische ABVV en de liberale ACLVB) die hebben opgeroepen om deel te nemen. In verschillende EU-lidstaten vinden terzelfdertijd betogingen plaats.

In zijn analyse van de betoging stelt Rasquin, de redacteur economie van De Standaard, dat de betogers en stakers een gemeenschappelijke vijand hebben: het bezuinigingsbeleid dat in heel wat Europese lidstaten wordt doorgevoerd om de begrotingstekorten weg te werken. “In de redenering van de vakbonden is zo'n besparingspolitiek nefast voor de gewone burger, maar ook voor de economie. (...) De bonden nemen het niet dat de man in de straat moet opdraaien voor de rekening van de financieel-economische crisis, die met veel overheidsgeld werd bedwongen.”
“Omgekeerd eisen de vakbonden het behoud - en zelfs de versterking - van de sociale beschermingsprogramma's, de vrijwaring van de koopkracht van werknemers en gepensioneerden, de creatie van 'kwaliteitsvolle banen' en een 'rechtvaardiger fiscaliteit'. In dat laatste dossier gaat het onder meer om de invoering van een taks op financiële transacties, de zogeheten Tobin-taks.
Vooral de hervormingen aan de pensioenregels liggen heel erg slecht bij de vakbondsaanhang. In meerdere EU-landen is er sprake van een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en inleveringen op de ambtenarenpensioenen. In België is het nog niet zover, maar de gedachte aan een pensioeningreep alleen al doet de drie Belgische bonden steigeren. Elke besparing doet pijn, maar raken aan de pensioenen nog meer, blijkbaar.”

Het volledige artikel kan je hier lezen.