Versnelling hoger in strijd tegen sociale dumping

De transportsector kent een ernstig probleem van sociale dumping. Door oneerlijke concurrentie worden ondernemingen en werknemers die correct werken uit de markt geprijsd. Het niet respecteren van de rij- en rusttijden heeft bovendien gevaarlijke gevolgen inzake verkeersveiligheid. 

De transportsector in ons land staat onder druk door de Europese vrijmaking van de markt. Europa legt dan wel regels op, maar die zijn te beperkt of kunnen te gemakkelijk omzeild worden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit moet zijn. Ook de federale regering heeft hiervan een prioriteit gemaakt met de recente goedkeuring van het actieplan sociale dumping.