Vakbonden krijgen klachtrecht bij Europese arbeidsinspectie

Bedrijven die grensoverschrijdend werken in Europa, maar via oneerlijke praktijken werknemers uitbuiten, krijgen straks te maken met een Europese Arbeidsinspectie. Het akkoord over de Oprichting van zo’n Europese Arbeidsautoriteit wordt morgen bekrachtigd door de plenaire vergadering van het Europees parlement. “De sterke betrokkenheid van de vakbonden bij ELA is een belangrijke verwezenlijking van de Europese sociaal-democraten,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

“Jarenlang hebben de Europese sociaal-democraten geijverd voor een Europese arbeidsinspectie en eindelijk zijn we zover,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Als bedrijven hun activiteiten overal in Europa kunnen ontplooien en ook werknemers overal aan de slag kunnen gaan, is het evident dat er ook een grensoverschrijdende arbeidsinspectie bestaat. Iedereen moet immers overal in Europa goed beschermd worden tegen uitbuiting en misbruik.” 

De oprichting van de Europese Arbeidsinspectie is een van de stappen die het parlement gezet heeft in de richting van een sociaal Europa. “Het is allemaal nog pril, maar we merken dat de geesten rijpen,” zegt Van Brempt. “Een eengemaakte markt kan niet werken zonder het sociale beleid op elkaar af te stemmen. Met de aanpassing van de detacheringsrichtlijn zijn we er in geslaagd om het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek op Europees niveau te erkennen, en we stemmen deze week ook een nieuwe richtlijn die de arbeidsomstandigheden verbetert voor mensen die gedwongen werken in deeltijdse jobs. De bekrachtiging van de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) past in dat rijtje.” 

Die laatste ziet toe op de naleving van Europese wetgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid. Als de arbeidsinspecties van lidstaten nu moeten samenwerken om te kunnen optreden tegen bedrijven die grensoverschrijdend werken, mondt dat vaak uit in chaos. De Europese Arbeidsinspectie zal die samenwerking nu coördineren en ondersteunen, zodat ze vlot kan verlopen. Ze zal niet enkel uitbuiting van werknemers kunnen onderzoeken, maar ook zwartwerk kunnen aanpakken. 

“Wat voor ons belangrijk was, is dat de vakbonden sterk betrokken worden bij de werking van het nieuwe orgaan,” zegt Van Brempt. “Meer nog, vakbonden hebben klachtrecht en kunnen dus misbruiken melden bij de Europese arbeidsinspectie die daaraan gevolg zal moeten geven.”