Tewerkstellingspakket Commissie is gebakken lucht

De Europese Commissie heeft zopas een Tewerkstellingspakket voorgesteld als antwoord op de groeiende werkloosheid in de Unie. Ik ben geschokt. Het gaat om een lege doos met herkauwde maatregelen, die noch concreet zijn, noch afdwingbaar en waarvoor geen middelen worden uitgetrokken. Kortom, gebakken lucht en een zware belediging voor de Europese burger.

De Europese werkloosheid bedraagt zo’n 10,2%, met pieken van 20% in Spanje en Griekenland. De Unie wil dat 75% van de bevolking aan het werk is. Dit vraagt 17,6 miljoen nieuwe jobs. Het antwoord van de Commissie is schandelijk. De maatregelen die de Europese Commissie vandaag lanceerde in het nagelnieuwe Tewerkstellingspakket bestaan namelijk allang. Bovendien missen ze elk effect.

Wurgende saneringsoperaties en zware financiële sancties zijn alomtegenwoordig als het gaat over begroting. Wanneer het tewerkstelling betreft, blijft het echter bij niet-bindende maatregelen. Een concreet voorbeeld: de Commissie zegt dat lidstaten hun belastingen op arbeid moeten verschuiven naar belastingen op milieuvervuiling. Uiteraard. Maar als je dit niet afdwingbaar maakt, betekent zo’n maatregel niets. Zo is het Tewerkstellingsvoorstel een pakket van nietszeggende en wollige woorden.

Eens te meer past de Europese Commissie een verouderde neoliberale strategie toe om uit de crisis te geraken. Resultaat: Europa duikt verder de crisis in. Als we een strategie willen voor groei en banen, moeten we middelen vrijmaken en werk maken van afdwingbare maatregelen zoals projectbonds en de invoer van een financiële transactietaks.

Lees het volledig persbericht: