Te druk?

Met de grote enquête 'Gezinnen onder druk' wil ik peilen naar de stress die gezinnen met kinderen ondervinden bij de combinatie arbeid-gezin. Daarnaast wil ik aftasten welke mogelijke oplossingen de Vlaamse gezinnen nodig hebben. Bovendien worden momenteel 2.000 mensen, evenveel mannen als vrouwen opgebeld met vragen over de rol van vaders/partners op vlak van zorg voor de kinderen. Bijvoorbeeld over een mogelijke uitbreiding van het vaderschaps- en ouderschapsverlof.

Het gezinsbeleid vertrekt vandaag nog te veel vanuit een klassieke visie op gezin, namelijk een moeder, een vader en kinderen. De realiteit is anders, onze samenleving telt ook nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, holebigezinnen... Alle gezinnen verdienen een beleid dat hen op maat ondersteunt. Daarom is het erg belangrijk te weten wat onze gezinnen nodig hebben.

Met de enquête wil ik zoveel mogelijk gezinnen bereiken. Daarom werk ik samen met de Gezinsbond, die vandaag bijna 300.000 gezinnen bereikt. De enquête zal dan ook bij De Bond zitten op 10 oktober.

Daarnaast roepen we gezinnen op deel te nemen via advertenties in De Bond en affichage bij een netwerk van buurtwinkels zoals de bakker of slager en online bannering. Vanaf midden deze week kan je de enquête ook meenemen bij de infozuilen van Vlaamse overheid die je onder andere vindt in openbare bibliotheken, gemeentehuizen en OCMW's.

De resultaten worden eind januari bekendgemaakt.

Meer info op www.drukdruk.be.


(Tot juni 2009 was de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie - Kathleen Van Brempt)