Spaanse werkloosheidsgraad daalt licht

 Het aantal Spanjaarden dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt is in mei licht gedaald tegenover april. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Spaanse ministerie van Arbeid.  Volgens statistici is de daling onder meer te danken aan de start van het toeristische seizoen. Mei was de derde opeenvolgende maand dat er in de werkloosheidscijfers een daling viel op te tekenen. Het economisch zwaar getroffen Spanje put nu nieuwe moed uit daling van de Spaanse werkloosheidsgraad. 

Nochtans blijft het aantal werklozen op een hemeltergend niveau hangen. Nog steeds 4.89 miljoen Spanjaarden zit zonder job. Daarmee levert Spanje een derde van het totaal aantal werklozen in de Eurozone. Veel redenen om te juichen zijn er voorlopig nog niet. De impact van de seizoensarbeid zou groter zijn dan eerst ingeschat, laat dat achterwege en plotseling oogt de daling al een pak minder spectaculair. 

Uit de laatste cijfers van het Spaanse instituut voor statistiek (Ine) bleek dat er eind maart 6.2 miljoen Spanjaarden op zoek waren naar een baan. Dat komt neer op 27.16 procent van de beroepsbevolking.