sp.a lanceert toekomstbegroting: 'Nieuwe tijden, nieuw socialisme"

In deze nieuwe tijden, waarin alles razendsnel verandert, is het aan socialisten om voor nieuwe oplossingen te zorgen. sp.a lanceert daarom haar toekomstbegroting. Nieuwe tijden en nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe vormen van sociale bescherming. Wij investeren in morgen. 

Nieuwe oplossingen die de toenemende welvaart eerlijk herverdeelt. Nieuwe oplossingen die niet alleen een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, maar ook nieuwe bescherming en nieuwe gelijkheid bieden voor de veranderingen van morgen.

Met deze Toekomstbegroting lijnt sp.a de keuzes die moeten gemaakt worden scherp af. Want om de nieuwe oplossingen in deze nieuwe tijden vorm te geven, zijn er gedurfde keuzes nodig en een visie op lange termijn. Een begroting is een cijfermatige vertaling van de manier waarop de welvaart in een samenleving wordt verdeeld en herverdeeld. We kijken bewust verder dan het volgende boekjaar of het volgende begrotingsconclaaf. Dus geen sukkelbegrotingen meer, maar een duidelijke richting voor de komende decennia.

We richten de blik op 2060, en we verwachten van de andere partijen dat ze hetzelfde doen. Waarom? Van de jongeren die vandaag afstuderen, verwachten we dat ze 42 jaar gaan werken. Wel, dan is het aan ons om hen duidelijk te zeggen wat ze aan het einde van die loopbaan kunnen verwachten. Voor sp.a is dat: een volwaardig wettelijk pensioen aan het einde van de rit én een sociale zekerheid die de nodige bescherming geeft onderweg.

Onze visie om de samenleving van morgen te bouwen, vertalen we niet alleen in de pensioenen van morgen, maar ook op verschillende andere domeinen in deze Toekomstbegroting. Voor duurzame welvaartsgroei op lange termijn én voor een duurzame financiering van maatschappelijke noden. Want die twee gaan hand in hand: de economie kan alleen bloeien als we investeren in mensen, investeren in mensen kan alleen als de economie bloeit. Het ene zonder het andere gaat niet.

Lees alles over de toekomstbegroting van sp.a via deze link.