Sociaaldemocraten komen op voor grensarbeiders

Door besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering verliezen Belgische grensarbeiders jaarlijks €400. Niet erg rechtvaardig. Wat ik ook herhaaldelijk liet weten aan de Europese commissaris van Sociale Zaken, Lazslo Andor.

Samen met Balens sp.a-schepen voor Seniorenbeleid Vincent Kolen en Lommels burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) startten we vorig jaar een actie waarbij we aan gepensioneerde grensarbeiders vroegen een standaardbrief gericht aan de Belgische en Nederlandse Pensioensministers te tekenen. Vandaag 18 april, hebben Vanvelthoven en Kolen meer dan 5.000 protestbrieven van gepensioneerde grensarbeiders aan Andor overhandigd. Mijn partijgenoten vinden het net als ik onrechtvaardig dat de Belgen die in Nederland gewerkt hebben plots moeten inleveren. Bovendien is dat een regelrechte inbreuk op de Europese regelgeving.

Europa bepaalt immers dat een lidstaat de sociale uitkeringen die Europese werknemers opbouwen door te werken in die lidstaat, altijd volledig moet uitbetalen. Los van de lidstaat waar de werknemers zich later vestigen. Nederland probeert deze regelgeving te omzeilen en een deel van de uitkering te beschouwen als een fiscale maatregel. Gevolg: jaarlijks verlies van €400 voor zo’n 270.000 gepensioneerde Belgen.

Fiscale trucjes om aan je verantwoordelijkheid te ontsnappen lijkt wel een trend. Dat is dan zonder ons gerekend. Wordt ongetwijfeld vervolgd.