Petroplus: in de bres voor werknemers

In een gesprek met Europees Commissaris voor Energie Günther Oettinger over het nakende faillissement van de Zwitserse onafhankelijke raffinaderij PetroPlus, die ook een vestiging heeft in Antwerpen, liet hij verstaan het proces van een faillissement mee te willen coördineren én de overname door geïnteresseerden te vergemakkelijken. Hij organiseert ook een Europese rondetafel over de problematiek.

PetroPlus, de grootste onafhankelijke raffinaderij in Europa, heeft in de Unie enkele raffinaderijen, waaronder één in Antwerpen. Als gevolg van een nakend faillissement staan er een 530 jobs op het spel in Antwerpen: 230 direct en 300 onrechtstreeks. Een sluiting van de raffinaderij zou ook een grote impact hebben op de Antwerpse haven, omdat alle ruwe olie per schip wordt aangevoerd. De Antwerpse vestiging is hierdoor goed voor meer dan 20 procent van de jaaromzet van de haven voor ‘vloeibare producten’, namelijk 10 miljoen ton op een totaal van 48 miljoen ton.

Samen met drie collega’s die ook een PetroPlus raffinaderij in hun kiesdistrict hebben, ontmoette ik twee weken geleden al Commissaris Andor van Tewerkstelling. Vorige week zat ik aan tafel met de vakbonden de Antwerpse vestiging, en gisterenavond een lang gesprek met Commissaris Oettinger van Energie. Het was een erg vruchtbaar gesprek waarbij de Commissaris zich geëngageerd heeft er alles aan te doen om zowel de tewerkstelling in, als de capaciteit van de raffinaderij te behouden.

Commissaris Oettinger zal de federale en regionale overheden verzoeken de faling van PetroPlus te coördineren en na te gaan welke acties er ondernomen kunnen worden met het oog op het behoud van een onafhankelijke raffinagecapaciteit. In ons land gaat dat over federaal staatssecretaris Melchior Wathelet en Vlaams minister Freya Van den Bossche.
Bijkomend aspect in Antwerpen is dat er in 2010 een splinternieuwe warmtekrachtkoppeling-installatie in gebruik is genomen in de Antwerpse raffinaderij.

Op onze vraag wil Oettinger de bevoegde overheden vragen een overname te faciliteren middels garanties of tijdelijke steunmaatregelen. De Europese Commissie wenst volgens Oetinger immers geen banenverlies of capaciteitsverlies ten gevolge van het faillissement van PetroPlus. Het belang van onafhankelijke Europese raffinaderijen is groot en verhindert de mogelijke toename van geraffineerde olie van buiten de Unie.

Oettinger gaf zijn kabinet ook meteen de opdracht een vergadering te beleggen met de Europese president en de commissarissen Tajani, Andor, Hahn and Almunia om de problematiek te coördineren. Oettinger maakte ook duidelijk dat hij ter beschikking staat van alle belanghebbende partijen, waaronder ook vertegenwoordigers van de werknemers, om over de problematiek te overleggen. De Commissaris wil volgende week ook de secretaris-generaal van de European Petroleum Industry Association ontmoeten om een rondetafelconferentie te organiseren met alle belanghebbenden in de Europese Unie. Oetinger beloofde tot slot in nauw overleg te zullen blijven met mezelf en mijn collega’s om snel te kunnen reageren op alle evoluties in het dossier.