Opel Antwerpen is een Europees probleem

Spaans minister van Industrie Miguel Sebastian is in zijn antwoord op mijn vraag duidelijk: Opel is wel degelijk een Europees probleem en niet dat van een individuele lidstaten. Voor het eerst neemt de Europese Raad een duidelijk standpunt in.

Hiermee onderschrijft de Spaanse minister, die als voorzitter van de Europese Raad spreekt, het grensoverschrijdende karakter van het Opel-dossier. Hij maakt duidelijk dat de lidstaten vastbesloten zijn zich niet uit elkaar te laten spelen door GM. Een boodschap waar wij natuurlijk blij om zijn.

De minister onderlijnde bovendien ook het standpunt dat het weer rendabel maken van Opel moet gebeuren op louter industriële en economische criteria. Daarmee onderschrijft de Raad expliciet datgene wat wij aan de Commissie vragen. Dit zal zeker extra druk zetten op de GM-top om te bewijzen dat Opel-Antwerpen niet economisch rendabel zou zijn. Laten we hopen dat GM daardoor snel een ernstig business-plan op tafel zal leggen.