Nederlandse regering onderneemt actie in dossier grensarbeiders

 De Nederlandse regering onderneemt eindelijk actie en maakt de afschaffing van de AOW op het pensioen voor grensarbeiders ongedaan. Bovendien zal dit retro-actief gebeuren, wat concreet betekent dat ook alle niet-gestorte pensioenen van de afgelopen twee jaar zullen worden betaald. 

Door besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering verloren Belgische grensarbeiders jaarlijks €400. Niet erg rechtvaardig, maar daar komt nu dus na 2,5 jaar strijd eindelijk een eind aan. Reeds in 2010 klaagden we deze maatregel van de toenmalige conservatief-liberale Nederlandse regering aan bij de Europese commissie. 
 
Mede dankzij de hulp van de Belgische grensarbeiders konden we maar liefst 5000 protestbrieven overhandigen aan de Europese Commissie. We zijn dan ook verheugd dat onder druk van Europese commissie en onder impuls van de sociaaldemocraten, de huidige Nederlandse regering deze beslissing terugdraait. Inzetten op sociale rechtvaardigheid is van groot belang. 
 
Wie de volledige beslissing van het Nederlandse kabinet wil nalezen kan dat via onderstaande link.