Nederlandse besparingen dreiging voor Belgische gepensioneerden

Door besparingsplannen in Nederland dreigen Belgische gepensioneerden die in Nederland gewerkt hebben 34 euro per maand te verliezen. Als socialisten vinden wij dit echter ongehoord. Daarom heb ik gevraagd aan de EU-Commissie om te onderzoeken of deze besparingsmaatregel wel wettelijk is.
 
Gepensioneerden met een wettelijk Nederlands ouderdomspensioen krijgen sinds 2005 namelijk maandelijks 34 euro extra als compensatie voor het verlies aan koopkracht. Ook Belgen die in Nederland hebben gewerkt, hebben daar recht op. 
De besparingsmaatregel zou gaan om een omzetting van een sociale in een fiscale tegemoetkoming met als enig doel de export van de premie naar het buitenland te voorkomen. 
 
Nederland zou met deze besparingen 23 miljoen euro bezuinigen op kap van de Belgische gepensioneerden en het zou over 100 miljoen gaan in totaal.
 
EU-Commissaris Andor stemde in met het onderzoek. Zijn antwoord luidde dat socialezekerheidsuitkeringen niet mogen worden geschorst, gewijzigd of verminderd op basis van het feit dat de ontvanger in een andere lidstaat woont. Het onderzoek moet nu uitwijzen of de Nederlandse hervormingen hier tegenin gaan.
 
In bijlage de vraag aan en antwoord van EU-Commissaris Andor.