Nederland bespaart 23 miljoen euro op kap van Belgische gepensioneerden

 Door besparingsplannen in Nederland dreigen Belgische gepensioneerden die er hebben gewerkt 33 euro per maand te verliezen. Gepensioneerden die nu in Nederland wonen, leveren niets in. Dit is pure discriminatie.

Vincent Kolen, schepen van Senioren in Balen, roept alle getroffen senioren op om een brief te schrijven en zo hun ongenoegen te uiten: “Veel Balense senioren spraken me hierover aan. Ik voel het als een plicht om hier iets mee te doen. Maar niet enkel onze senioren kampen met deze problematiek. Daarom doen we een oproep aan alle Vlaamse senioren die in Nederland hebben gewerkt om hun protest over te maken aan de bevoegde Nederlandse en Belgische minister. We stellen hiervoor standaardbrieven ter beschikking (zie bijlage).

 
Tot voor kort kregen gepensioneerden met een wettelijk Nederlands ouderdomspensioen maandelijks 33,09 euro extra als compensatie voor het verlies aan koopkracht. Ook Belgen die in Nederland werkten, hebben daar recht op. Een Europese verordening bepaalt namelijk dat een lidstaat de sociale uitkeringen die Europese werknemers opbouwen door te werken in dat land altijd volledig moet uitbetalen. Ook als de werknemers zich later elders in de Europese Unie vestigen.

De Nederlandse regering wil nu, in haar besparingsdrang, die verordening omzeilen door een gedeelte van het pensioen te kwalificeren als een fiscale maatregel en niet langer als een sociale. Vincent Kolen: “Dit trucje is echt doorzichtig en druist volledig in tegen de Europese regelgeving. Grensarbeiders uit de gemeente Balen zullen hierdoor een slordige 400 euro per jaar minder ontvangen. Dit is discrimineren op basis van de plaats waar men woont. Wij zijn toch allemaal EU-burgers? Ruim 2,5 miljoen Nederlandse senioren komen nog wél in aanmerking voor deze compensatie. De naar schatting 280.000 gepensioneerden die niet in Nederland wonen, waaronder 57.000 uit België, zien niets meer van de verwachte centen.

Ik heb de bevoegde Europese commissaris, Laszo Andor, gevraagd om te onderzoeken of deze besparingsmaatregel wel wettelijk is.

EU-Commissaris Andor liet in zijn antwoord alvast weten dat socialezekerheidsuitkeringen niet mogen worden geschorst, gewijzigd of verminderd op basis van het feit dat de ontvanger in een andere lidstaat woont. Hij laat zijn administratie de zaak onderzoeken.