Meer zuurstof voor beschutte werkplaatsen

Beschutte werkplaatsen werken in opdracht van ander bedrijven. Omwille van de economische crisis halen de werkplaatsen steeds minder opdrachten binnen. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalden de activiteiten met 10% en signalen tonen aan dat die trend zich verder zet. Sterker nog het aantal activiteiten krimpt nog. Daarom lanceer ik een herstelplan voor de beschutte werkplaatsen. Krachtlijnen zijn: 1 miljoen euro voor extra opleidingen en nu alvast 6 miljoen euro voor meer werkzekerheid voor de werkvloerbegeleiders.

De economische crisis zorgt ervoor dat vele doelgroepmedewerkers economisch werkloos worden. Bovendien dreigen ook hun monitoren of werkvloerbegeleiders zo massaal hun baan te verliezen. Om te voorkomen dat de monitoren ontslagen worden, reserveer ik nu al 6 miljoen euro voor extra loonssubsidies gedurende vier maanden. De monitoren worden vandaag voor 25% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, de overige loonkosten worden verzekerd door de beschutte werkplaatsen zelf. Dankzij herschikking van de bestaande budgetten kan ik die Vlaamse loonssubsidie nu tijdelijk verdubbelen. Zo zullen de BW's tijdelijk maar 50% van de loonkosten zelf moeten verzekeren. Indien nodig, wordt de maatregel verlengd.

Daarnaast voorzie ik 1 miljoen euro, goed voor 80.000 extra opleidingsuren. Zo kunnen ongeveer 3.700 werknemers hun capaciteiten en vaardigheiden versterken. Ook geef ik de beschutte werkplaatsen de opdracht actief te blijven zoeken naar nieuwe activiteiten, liefst activiteiten die minder te lijden hebben onder de economische crisis. Zoals de overheid: dit segment heeft nog heel wat taken die ze kan uitbesteden, zoals archivering of grote mailings. Tot slot maken de sociale partners een handleiding die beschutte werkplaatsen wegwijs maakt in de alternatieven voor ontslag, zoals tijdskrediet of deeltijds werk.

(Tot juni 2009 was de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie - Kathleen Van Brempt)