Marianne Thyssen werkt hoorzitting in het Europees Parlement af

Sterk engagement voor een sociaal Europa, nu nog een strenge aanpak van sociale dumping

Marianne Thyssen, de Belgische kandidaat-Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, heeft op woensdag 1 oktober 2014 haar hoorzitting in het Europees Parlement tot een goed einde gebracht. In een drie uur durende sessie werd Thyssen onderworpen aan 45 vragen door parlementsleden van de verschillende politieke fracties. 

Marianne Thyssen maakte een sterke indruk. Ze toonde dat ze haar sociale dossier onder de knie heeft. Bovendien ben ik tevreden over haar engagement voor een sociaal Europa. Dat jeugdwerkloosheid, armoedebestrijding en duurzame jobcreatie hoog op haar Europese agenda staan is heel belangrijk. Het zijn die sociale dossiers waarop Thyssen ondermeer het verschil zou kunnen maken. 

Jammer genoeg toonde de Belgische kandidaat-Europees Commissaris te weinig ambitie voor het aanpakken van sociale dumping in Europa. Ze verwees naar de strengere toepassing van de Handhavingsrichtlijn, een initiatief van de vorige Europese Commissie onder leiding van José Manuel Barroso. Meer en strengere controles zijn natuurlijk belangrijk, maar ze bieden geen oplossing voor het probleem van sociale dumping. De volgende Europese Commissie zal ook de detacheringsrichtlijn moeten aanpakken om dergelijke sociale fraude tegen te gaan. 

Onze fractie gaat uit van het principe dat wie werkt in een Europese lidstaat, dat ook moet doen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van die lidstaat. Dat door sociale dumping onze bedrijven en werknemers uit de markt worden geconcurreerd is onaanvaardbaar. Tijdens de hoorzitting bleef Thyssen te vaag over haar aanpak van sociale dumping. Nochtans blijft dat één van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende Europese Commissie.