Inbreuk: overtuigt Nederland de Commissie?

Gepensioneerde grensarbeiders uit België dreigen tot €400 te verliezen door besparingen in Nederland. Voor gepensioneerde arbeiders die nog wel in Nederland wonen, verandert er niets. Samen met Vincent Kolen, schepen van Senioren uit Balen, heb ik deze onrechtvaardige maatregel al vaak aangeklaagd. In een antwoord op een van mijn recentste vragen liet de Commissaris van Sociale Zaken, Lazslo Andor, weten Nederland in een formele brief meer uitleg te vragen. Ik betreur het echter tot op vandaag geen sluitend antwoord te hebben ontvangen.

De maatregel die Nederland probeert te omzeilen, is namelijk een inbreuk op een Europese verordening. Europa bepaalt in die betreffende verordening dat een lidstaat de sociale uitkeringen die Europese werknemers opbouwen door te werken in die lidstaat, altijd volledig moet uitbetalen. Los van de lidstaat waar de werknemers zich later vestigen.

Mogelijke inbreuken op Europese regelgeving moeten nauwgezet onderzocht worden. Daarom heb ik Commissaris Andor nogmaals gevraagd naar een stand van zaken. De Commissie heeft begin december een antwoord van de Nederlandse regering op de aanmaningsbrief ontvangen. Op basis van dat antwoord beslist de Commissie of Nederland verder het voorwerp zal uitmaken van een inbreukprocedure of niet. Indien het antwoord van de Nederlandse regering niet overtuigend is, zal de Commissie een met redenen omkleed advies richten aan onze noorderburen.
 

Mijn recentste vraag met antwoord vind je hier: