Graag strakker keurslijf voor Standard & Poors en co

Het Europees parlement stemde vandaag voor strakkere regels voor ratingbureaus zoals Standard & Poors. Ook sp.a stemde hier voor. Voor Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui zijn er twee essentiële zaken. Allereerst moeten de ratingbureaus aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun adviezen. Daarnaast pleiten ze ook voor een onafhankelijk Europees ratingagentschap.

Ratingagentschappen vervullen een cruciale rol in de financieel economische wereld vandaag: ze schatten de kredietwaardigheid van een overheid of een bedrijf , alsook het risico dat een bepaald financieel product meebrengt. Voor investeerders zijn dergelijke ratings van cruciaal belang. De Griekse crisis toont dit meer dan ooit aan: een verlaging van een rating van een land, levert ongeziene schokgolven op de markt. Geld ophalen op de kapitaalmarkt, wordt zeer duur voor Griekenland, tot bijna onbetaalbaar. Ook België mocht vorige week de negatieve impact ondervinden toen een rating bureau een negatief vooruitzicht meegaf, en er dus mee dreigde dat de Belgische rating in de toekomst verlaagd zou kunnen worden.

Ondanks de cruciale rol die de kantoren spelen, zijn ze allesbehalve onbesproken: het waren immers deze kantoren die voor het uitbreken van de financiële crisis zeer goede ratings gaven aan allerlei soorten rommelkredieten. Het is dan ook hoog tijd voor een sterk regelgevend kader hiervoor. Het Europees parlement gaf hiertoe vandaag al duidelijk de richting aan waarin de EC met haar voorstel later dit jaar zou moeten gaan.

Een fundamenteel punt is het te groot belang dat er gehecht wordt aan een rating, zowel door overheden, bedrijven als markten alsook de afhankelijkheid hiervan. Er wordt op blind gestaard. Hier moet zo veel mogelijk van afgestapt worden. Overheden en bedrijven moeten in eerste instantie zelf correct het risico dat ze lopen inschatten. Een rating krijgen ontslaat je immers niet van je verantwoordelijkheid om verstandig te handelen.
Daarnaast moeten de agentschappen ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun adviezen. Een slechte rating verandert soms fundamenteel de marktwaarde van een land - en dus het inkomen van haar burgers, zonder dat daar noodzakelijk ook reden toe is. Zowel ratingbureaus als de financiële toezichthouders moeten hierover waken. Een goede stap hierbij kan zeker een echt onafhankelijk Europees kredietratingagentschap zijn, dat zonder inmenging van commerciële belangen een duidelijke risico-inschatting kan maken.