Gelijk is geen Europees

De liberalisering van de dienstenmarkt in Europa opent de deur voor allerlei achterpoortjes. Gelijk loon voor gelijk werk was het basisprincipe. In de arbeidsmarkt zonder grenzen werden werkvoorwaarden en -omstandigheden echter niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd.
Het systeem wordt immers omzeild via schijnzelfstandigheid, postbusbedrijven of nog oneigenlijke tewerkstelling. In bepaalde sectoren loopt het misbruik de spuigaten uit en leidt het de facto tot sociale afbraak.

Deze complexe problematiek vergt een overkoepelende aanpak. Eigenlijk is er nood aan een Europese inspectiedienst die de naleving van de regels in alle landen streng zou moeten controleren. In de Unie moet streng echter plaats ruimen voor liberaal.
Eind maart stelde de Europese Commissie wel een handhavingsrichtlijn voor met een betere bescherming voor gedetacheerde werknemers, vooral in de bouw- en transportsector.

Kort: een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de nationale autoriteiten, aansprakelijkheid van de verantwoordelijken en een ambitieuzere handhaving van de rechten van de werknemers.
De tekst verhuist nu naar het Europees parlement. Alvast de ondernemers zien die ‘nieuwe verplichtingen en bijkomende administratieve lasten’ niet zitten.

Ontsnappen aan een strengere regelgeving zit er sowieso niet in. Ook ons land heeft immers een batterij wetteksten klaar. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) wil de strijd tegen misbruik op verschillende fronten aangaan.
Meer coördinatie tussen de federale administraties en meer gerichte controles, zowel in België als in Europa, zijn essentieel in de strijd tegen oneerlijke concurrentie en sociale fraude.

Lees het volledige artikel in De Standaard.