Duitsland keurt invoering minimumloon goed

Werk Vandaag stemt het Duitse parlement over de invoering van een minimumloon. Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving met een ruime meerderheid zal worden goedgekeurd. Niet alleen goed nieuws voor Duitse werknemers,…

Lees verder

Archief

1 2

2018

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt steunt samen met Europese Transportwerkersfederatie DHL-stakers in Istanbul

— Europees parlementslid Kathleen Van Brempt heeft vandaag, samen met de Europese Transportwerkersfederatie aan het piket in Istanbul haar steun betuigd aan de werknemers van DHL Express Turkey die al 256…
Lees meer

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek binnen handbereik

— Het Europees parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben gisterenavond een principeakkoord bereikt over ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ voor gedetacheerde werknemers in de Unie.
Lees meer

sp.a lanceert toekomstbegroting: 'Nieuwe tijden, nieuw socialisme"

— In deze nieuwe tijden, waarin alles razendsnel verandert, is het aan socialisten om voor nieuwe oplossingen te zorgen. sp.a lanceert daarom haar toekomstbegroting. Nieuwe tijden en nieuwe uitdagingen…
Lees meer

2016

De Europese Commissie moet meer investeren om jongeren een toekomst te bieden

— De hoge jeugdwerkloosheid is nog altijd een groot probleem in Europa. De gemiddelde werkloosheidsgraad bij jongeren onder de 25 is vorig jaar licht gedaald, maar ligt nog steeds boven de 20%. Vandaag, 10…
Lees meer

2015

​Straks vieren we de Dag van het Werk. Het werk dat we voor elkaar doen

— Moeten we nog een Dag van de Arbeid vieren als straks nieuwe technologieën nagenoeg alle arbeid geautomatiseerd hebben? De opkomst van robotica daagt niet alleen de hele samenleving uit maar in het bijzonder…
Lees meer

Europa schakelt versnelling hoger in aanpak jeugdwerkloosheid

— Het Europees Parlement heeft in Straatsburg haar schouders gezet onder het Youth Employment Initiative, dat de Europese strijd tegen jeugdwerkloosheid kracht moet bijzetten en jongeren moet helpen om een…
Lees meer

2014

Marianne Thyssen werkt hoorzitting in het Europees Parlement af

— Marianne Thyssen, de Belgische kandidaat-Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, heeft op woensdag 1 oktober 2014 haar hoorzitting in het Europees Parlement tot een goed einde gebracht.
Lees meer

Duitsland keurt invoering minimumloon goed

— Vandaag stemt het Duitse parlement over de invoering van een minimumloon. Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving met een ruime meerderheid zal worden goedgekeurd. Niet alleen goed nieuws voor Duitse werknemers,…
Lees meer

Europees parlement verstrengt controles op sociale dumping, maar pakt dumpingpraktijken onvoldoende aan

— Het Europees parlement heeft zopas de handhavingsrichtlijn gestemd die de controles op sociale dumping van buitenlandse werknemers verstrengt. Helaas zullen sociale dumpingpraktijken daardoor niet verdwijnen.
Lees meer

Versnelling hoger in strijd tegen sociale dumping

— De transportsector kent een ernstig probleem van sociale dumping. Door oneerlijke concurrentie worden ondernemingen en werknemers die correct werken uit de markt geprijsd. Het niet respecteren van de rij-…
Lees meer

Mini-jobs met mini-loon zijn geen verstandige keuze

— Na Open VLD en VOKA pleit nu ook N-VA voor het invoeren van een systeem van mini- of flexi-jobs, analoog naar het Duitse systeem. Een slecht idee, want dat betekent ook meteen een mini-loon en een minimale…
Lees meer

Europese betoging tegen sociale dumping

— De drie werknemersorganisaties ABVV, ACV en ACLVB roepen op om deel te nemen aan de Europese betoging tegen sociale dumping op 4 april 2014 in Brussel. In hun oproep pleiten ze voor een Europa dat solidariteit…
Lees meer

Stop sociale dumping!

— De transportsector in België wordt de laatste jaren geteisterd door sociale dumping-praktijken. Hierdoor verdwenen op enkele jaren bijna 4.000 jobs! En toch rijden er niet minder vrachtwagens op onze autosnelwegen,…
Lees meer

Europees parlement wil betere bescherming van EU burgers die in andere lidstaat werken

— Het Europees parlement stemde daarnet in met een verslag dat het voor werknemers die in een andere lidstaat gaan werken, makkelijker maakt hun rechten uit te oefenen. Het vrij verkeer van personen is één…
Lees meer

Rethink REFIT

— Het Europees parlement schrijft jaarlijks een rapport dat moet bijdragen tot de verbetering van de Europese wetgeving. Dit jaar heeft de Britse rapporteur Sajjad Karim van de rechtse ECR (Europese conservatieven…
Lees meer

American Dream blijft droom in VS

— De sociale mobiliteit is de voorbije veertig jaar afgenomen noch toegenomen in de Verenigde Staten: de kansen die kinderen hebben om hoger dan hun ouders op de maatschappelijke ladder te klimmen bleef ongeveer…
Lees meer

2013

Daling Spaanse werkloosheid zet zich door

—  Het aantal werklozen in Spanje is in juni voor de vierde maand op rij gedaald. Volgens Mariano Rajoy, de Spaanse premier, is dit het begin van een dalende trend. Het aantal mensen dat zich inschreef…
Lees meer

Spaanse werkloosheidsgraad daalt licht

—  Het aantal Spanjaarden dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt is in mei licht gedaald tegenover april. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Spaanse ministerie van Arbeid.  Volgens statistici…
Lees meer

Commissie moet Europees verbod op mini-jobs invoeren

— De Europese monsterboete voor België komt er niet. Dat is goed nieuws, want hoewel zo’n boete in de lijn van de liberale besparingslogica zou liggen, is het duidelijk dat steeds meer Europese…
Lees meer

Nederlandse regering onderneemt actie in dossier grensarbeiders

—  De Nederlandse regering onderneemt eindelijk actie en maakt de afschaffing van de AOW op het pensioen voor grensarbeiders ongedaan. Bovendien zal dit retro-actief gebeuren, wat concreet betekent dat…
Lees meer

2012

Europese Commissie toont schandelijk staaltje struisvogelpolitiek inzake Ford

—  De Europese Commissie heeft, bij monde van commissaris Andor, in het Europees parlement toelichting gegeven bij de sluiting van verschillende Fordfabrieken in Europa. Nietszeggende en vage woorden…
Lees meer

Europese Investeringsbank financiert Ford-fabriek in Turkije

— Terwijl de Europese Commissie de ontslagen Ford-Genk werknemers wil helpen met middelen uit het Europees globaliseringsfonds, geeft de Europese Investeringsbank 100 miljoen euro aan de Turkse Fordfabriek…
Lees meer

Het Europese verdeel en heers

—  Hard werken, dat hebben de arbeiders van Ford Genk gedaan. Hard werken én daarbovenop 12 procent inleveren. Harder werken én flexibeler zijn. Nog harder werken in ruil voor beloftes…
Lees meer

Sluiting Ford Genk toont vooral falend Europees beleid aan

—  De sociaaldemocraten in het Europees parlement reageren met verbijstering op de aangekondigde sluiting van Ford Genk. Wij zijn uitermate bezorgd en leven mee met de duizenden mensen die koudweg op…
Lees meer

Oplossing grensarbeiders nabij

— Door besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering verliezen Belgische grensarbeiders jaarlijks €400. Niet erg rechtvaardig. Nu bevestigt de commissie onze lezing dat deze maatregel in strijd is…
Lees meer

Sociaaldemocraten komen op voor grensarbeiders

— Door besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering verliezen Belgische grensarbeiders jaarlijks €400. Niet erg rechtvaardig. Wat ik ook herhaaldelijk liet weten aan de Europese commissaris van…
Lees meer

Tewerkstellingspakket Commissie is gebakken lucht

— De Europese Commissie heeft zopas een Tewerkstellingspakket voorgesteld als antwoord op de groeiende werkloosheid in de Unie. Ik ben geschokt. Het gaat om een lege doos met herkauwde maatregelen, die noch…
Lees meer

Commissie wil meer jobs, wij willen boter bij de vis

— De Europese Commissie zal zich morgen uitspreken over de invoering van minimumlonen en over jobcreatie. Niet toevallig een voorstel van een socialistische Commissaris, Laszlo Andor. De aanpak van de…
Lees meer

Gelijk is geen Europees

— De liberalisering van de dienstenmarkt in Europa opent de deur voor allerlei achterpoortjes. Gelijk loon voor gelijk werk was het basisprincipe. In de arbeidsmarkt zonder grenzen werden werkvoorwaarden…
Lees meer

Commissie valt stakingsrecht frontaal aan

— Het zogenaamde Monti II-pakket is een rechtstreekse aanval op onze fundamentele sociale rechten. De Europese sociaaldemocraten pikken dit niet en samen zullen we het voorstel van de Europese commissie verwerpen.
Lees meer

Petroplus: in de bres voor werknemers

— In een gesprek met Europees Commissaris voor Energie Günther Oettinger over het nakende faillissement van de Zwitserse onafhankelijke raffinaderij PetroPlus, die ook een vestiging heeft in Antwerpen,…
Lees meer

Inbreuk: overtuigt Nederland de Commissie?

— Gepensioneerde grensarbeiders uit België dreigen tot €400 te verliezen door besparingen in Nederland. Voor gepensioneerde arbeiders die nog wel in Nederland wonen, verandert er niets. Samen met…
Lees meer

2011

Europa roept Nederland op het matje

— Persbericht -- Door besparingsplannen in Nederland dreigen Belgische gepensioneerden die er hebben gewerkt € 400 te verliezen. Gepensioneerden die nu in Nederland wonen, leveren niets in. Europees…
Lees meer

Steun aan vakbondsactie

— Samen met mijn fractie van Socialisten en Democraten steunen we de actie van de vakbonden vandaag in Luxemburg. Wij delen de bekommernissen van de vakbonden betreffende de hervormingen van de eurozone.
Lees meer

Nederland bespaart 23 miljoen euro op kap van Belgische gepensioneerden

—  Door besparingsplannen in Nederland dreigen Belgische gepensioneerden die er hebben gewerkt 33 euro per maand te verliezen. Gepensioneerden die nu in Nederland wonen, leveren niets in. Dit is pure…
Lees meer

Graag strakker keurslijf voor Standard & Poors en co

— Het Europees parlement stemde vandaag voor strakkere regels voor ratingbureaus zoals Standard & Poors. Ook sp.a stemde hier voor. Voor Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui zijn er twee essentiële…
Lees meer

EU verleent broodnodige steun aan ex-Opelwerknemers

— Goed nieuws uit Europa. De EU maakt 9,6 miljoen euro vrij voor de VDAB om ex-Opelwerknemers naar een nieuwe job te begeleiden. En dat werd hoog tijd. "De honger naar een nieuwe job is groot bij onze…
Lees meer

Nederlandse besparingen dreiging voor Belgische gepensioneerden

— Door besparingsplannen in Nederland dreigen Belgische gepensioneerden die in Nederland gewerkt hebben 34 euro per maand te verliezen. Als socialisten vinden wij dit echter ongehoord. Daarom heb ik gevraagd…
Lees meer

2010

Open Antwerpen

— Vandaag, 15 december, rollen de laatste wagens van de band bij Opel Antwerpen. Dit valt ons zwaar. Omdat het doek over de Antwerpse fabriek nu echt gevallen is. En we zijn ook boos, om de manier waarop…
Lees meer

We laten de werknemers van Opel niet in de steek

— Het nieuws van de sluiting van Opel Antwerpen kwam bijzonder hard aan. Dit is een zware klap voor Antwerpen, Vlaanderen en in het bijzonder voor de vele arbeiders bij Opel-Antwerpen en bij de toeleveranciers.
Lees meer

Opel -

— Het is intriest. Nu er nog een rondje onderhandelen volgt in Brussel, zakken we ondertussen internationaal verder weg en vechten ze bij Opel tot de laatste snik. Qua contrast kan het tellen. Enkele artikels…
Lees meer

Waarom vakbonden overal in Europa op straat komen

— In een opiniestuk in De Standaard spreekt Johan Rasquin over de betoging van vandaag, 29 september. Ook wij, sp.a en collega's Europarlementsleden, stappen mee op. Volgens Rasquin hebben de betogers en…
Lees meer

Duidelijke rol Europese commissie bij herstructureringen

— Met onze sociaaldemocratische fractie S&D hebben we een zespuntenprogramma uitgewerkt voor de toekomst van de autoindustrie. Wij benadrukken nogmaals dat de Europese commissie ook in herstructureringen…
Lees meer

Op bezoek bij Opel

— Samen met enkele collega's en militanten staken we de arbeiders van Opel een hart onder de riem aan het piket. Al vier weken lang staan ze er in weer en wind de jobs van alle arbeiders te verdedigen. Hoe…
Lees meer

Opel: Alleen oordeel over staatssteun is onvoldoende

— Europees Commissaris Neelie Kroes laat via een interview in de Duitse krant Handelsblatt (8/02/10) weten dat Europa erg streng zal zijn over de voorwaarden aan staatssteun voor Opel. Dat is onvoldoende.
Lees meer

Solidair betogen

— 30.000 mensen kwamen vrijdag 29 januari 2010 op straat voor meer jobs en respect voor werknemers. sp.a betoogde mee met het ABVV en de andere vakbonden. Aanleiding voor de betoging was de wilde herstructurering…
Lees meer

Opel Antwerpen is een Europees probleem

— Spaans minister van Industrie Miguel Sebastian is in zijn antwoord op mijn vraag duidelijk: Opel is wel degelijk een Europees probleem en niet dat van een individuele lidstaten. Voor het eerst neemt de…
Lees meer

Solidair met Opel Antwerpen

— Via een petitie gestart door de socialistische vakbond, ABVV, kan iedereen zijn steun betuigen aan de werknemers van Opel Antwerpen. Doen! Bij Opel Antwerpen gaan 2600 jobs verloren en nog eens duizenden…
Lees meer

2009

345 voltijdse banen bij in de sociale werkplaatsen

— Er komen 345 voltijdse banen bij in de sociale werkplaatsen. Sociale werkplaatsen bieden werk op maat aan laaggeschoolde, langdurige werkzoekenden via intensieve begeleiding en ondersteuning. De meest bekende…
Lees meer

Meer zuurstof voor beschutte werkplaatsen

— Beschutte werkplaatsen werken in opdracht van ander bedrijven. Omwille van de economische crisis halen de werkplaatsen steeds minder opdrachten binnen. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalden de…
Lees meer

1 2