Europees Parlement keurt sterkere bescherming werknemers tegen carcinogene stoffen goed

Vandaag keurt het Europees Parlement tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg een nieuwe wetgeving goed die werknemers moet beter moet beschermen tegen de blootstelling aan carcinogene of kankerverwekkende stoffen. De strengere regels zijn het resultaat van een akkoord dat het Parlement bereikte met de Europese Commissie en de lidstaten. Er komt ook een limiet voor de blootstelling aan uitlaatgassen van dieselwagens op het werk.

Recent onderzoek wijst uit dat er jaarlijks tot wel 150.000 nieuwe gevallen van kanker worden vastgesteld ten gevolge van blootstelling aan carcinogene stoffen op het werk. Daarmee is kanker de grootste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterftes in Europa. Tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg keurde het Europees Parlement een akkoord goed dat strengere regels oplegt oplegt omtrent de blootstelling aan zeven carcinogene stoffen.

Opvallend is ook de nieuwe limiet voor blootstelling aan uitlaatgassen van dieselwagens. Jaarlijks worden 3,6 miljoen werknemers in de hele Europese Unie blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van dieseluitlaat. Maar tot op vandaag heeft enkel Oostenrijk een dergelijke limiet. Nochtans wordt dieseluitlaat al sinds 2012 als carcinogeen beschouwd door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). De Europese sociaaldemocraten trokken aan de kar om een limiet voor de blootstelling aan dieseluitlaat toe te voegen aan de tekst en kregen daarvoor brede steun in het Europees Parlement. De goedkeuring vandaag zorgt ervoor dat die limiet in de toekomst in de hele Europese Unie zal gelden.

De nieuwe wetgeving versterkt de bescherming van minstens 1 miljoen werknemers in verschillende sectoren (van de haven- en transportsector tot de bouw en constructie) en moet het mogenlijke maken om 22.000 gevallen van kanker ten gevolge van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk voorkomen.