Europa roept Nederland op het matje

Persbericht -- Door besparingsplannen in Nederland dreigen Belgische gepensioneerden die er hebben gewerkt € 400 te verliezen. Gepensioneerden die nu in Nederland wonen, leveren niets in. Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en schepen van Senioren uit Balen, Vincent Kolen kloegen dit eerder al aan. Nu heeft de Europese Commissie Nederland ook formeel een laatste kans gegeven om met een betere uitleg te komen of om deze maatregel in te trekken.

Tot voor kort kregen gepensioneerden met een wettelijk Nederlands ouderdomspensioen € 400 extra als compensatie voor het verlies aan koopkracht. Ook Belgen die in Nederland een pensioen opbouwden, hebben daar recht op. Een Europese verordening bepaalt namelijk dat een lidstaat de sociale uitkeringen die Europese werknemers opbouwen door te werken in dat land altijd volledig moet uitbetalen. Ook als de werknemers zich later elders in de Europese Unie vestigen.

De Nederlandse regering wil nu, in haar besparingsdrang, die verordening omzeilen door een gedeelte van het pensioen te kwalificeren als een fiscale maatregel en niet langer een sociale. Kathleen Van Brempt vroeg de Europese Commissaris van Sociale Zaken, Lazslo Andor, al herhaaldelijk naar een stand van zaken. De Commissie heeft nu formeel de Nederlandse regering een brief gestuurd waarin ze vraagt naar meer tekst en uitleg rond deze maatregel. Indien Nederland niet met een betere uitleg komt, riskeert de Commissie Nederland voor het Hof van Justitie te dagen. "Een duidelijk vingerwijzing", zegt Van Brempt. "De Commissie onderzocht eerder al deze maatregel, maar kreeg blijkbaar geen duidelijke uitleg van de Nederlandse regering. De Commissie is het dus eens met het feit dat de Nederlandse maatregel onterecht is."

Vincent Kolen riep begin juni alle Vlaamse senioren die in Nederland hebben gewerkt op om hun protest over te maken aan de bevoegde Nederlandse en Belgische minister. Hij stelde daarvoor enkele standaardbrieven ter beschikking. "Ondertussen hebben we ruim 5000 brieven verzameld. We maken ons klaar om deze aan de bevoegde Nederlandse minister en zijn Belgische collega-minister te overhandigen. Deze vrijdag, 14 oktober, is de pensioenbus van de federale ombudsman in onze provincie. We raden de ombudsdienst aan de gepensioneerde grensarbeiders die langskomen goed te informeren. Actie ondernemen kan zeker, en is duidelijk terecht. Onze brieven staan ter hun beschikking."

De brieven zijn terug te vinden op de site van sp.a.