Europa schakelt versnelling hoger in aanpak jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement heeft in Straatsburg haar schouders gezet onder het Youth Employment Initiative, dat de Europese strijd tegen jeugdwerkloosheid kracht moet bijzetten en jongeren moet helpen om een job, een stage of een opleiding te vinden. Broodnodig, want met 4,85 miljoen jongeren onder 25 zonder job of opleiding, blijft de jeugdwerkloosheid in Europa enorm hoog. 

De Europese Unie maakt 1 miljard euro vrij om de lidstaten te ondersteunen in de opstart van programma's van het Youth Employment Initiative (YEI). Die programma's moeten ervoor zorgen dat jongeren zo snel mogelijk worden toegeleid naar een job, een stage of een nieuwe opleiding. De prefinanciering van dit project wordt zo opgetrokken van 1% naar 30%. 

De Europese sociaaldemocraten pleitten al langer voor de versterking van de strijd tegen jeugdwerkloosheid op Europees niveau. Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Nu is het aan de lidstaten om van de beschikbare middelen gebruik te maken en jongeren opnieuw een toekomst te bieden op onze arbeidsmarkt. We kunnen het ons niet veroorloven om nu geen actie te ondernemen, terwijl de toekomst van onze jongeren op het spel staat.