Duitsland keurt invoering minimumloon goed

Weer een stap dichter bij een Europees minimumloon

Vandaag stemt het Duitse parlement over de invoering van een minimumloon. Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving met een ruime meerderheid zal worden goedgekeurd. Niet alleen goed nieuws voor Duitse werknemers, ook voor ons land zal de invoering van een minimumloon positieve gevolgen hebben. 

De invoering van een Duits minimumloon was één van de belangrijkste verkiezingsthema's bij de nationale verkiezingen van september 2013 en het speerpunt voor onze Duitse zusterpartij. Een eis die ook op tafel bleef liggen bij de vorming van de grote coalitie tussen de christendemocratische CDU en de sociaaldemocratische SPD. 

Een goede zaak, want het Duitse systeem van mini-jobs - waarbij werknemers werden tewerkgesteld aan schandalig lage uurlonen - zorgde voor een pijnlijke aangroei van het aantal working poor of werkende armen. Naar schatting 12 procent van alle Duitse werknemers verdiende een loon dat lager lag dan het wettelijk minimumloon dat vandaag per stemming voorligt. Dat komt neer op zo'n 4,5 miljoen werknemers. 

Het niveau van het Duitse minimumloon zal verschillend zijn per sector, maar zou volgens het voorstel van de regering minimaal 8,5 euro per uur bedragen. Vooral voor werknemers in de landbouw- en voedingssector of de horeca zou dit een groot verschil maken. 

De invoering van een minimumloon in Duitsland is niet enkel goed nieuws voor Duitse werknemers. Ook voor ons land zou de invoering positieve gevolgen hebben. 

Begin 2013 diende collega's Monica De Coninck en Johan Vandelanotte klacht in bij de Europese Commissie tegen de sociale ongelijkheid en de lage lonen in de vleesverwerkende industrie in Duitsland. Door het ontbreken van een minimumloon werd het voor Belgische bedrijven onmogelijk op een correcte manier te concurreren met de Duitse vleesverwerkende industrie, waar sommige werknemers tot 60 uur per week werkten voor een brutoloon van 400 à 600 euro. 

Door de invoering van het minimumloon wordt die oneerlijke concurrentie nu weggewerkt. Een goede zaak voor de concurrentiepositie van onze Belgische bedrijven.