Duidelijke rol Europese commissie bij herstructureringen

Met onze sociaaldemocratische fractie S&D hebben we een zespuntenprogramma uitgewerkt voor de toekomst van de autoindustrie. Wij benadrukken nogmaals dat de Europese commissie ook in herstructureringen machtiger staat en procedures kan afdwingen.

In de banksector komt de Europese commissie overtuigend uit de hoek, zoals bijvoorbeeld de verplichting aan bepaalde instellingen om activiteiten af te stoten. Maar bij grote herstructureringen, zoals die van Opel-Antwerpen, kan de commissie bijna niks afdwingen. Dat kan echt niet.

Wij zeggen niet dat de commissie volledig stil is gebleven in dit Opeldossier. Zo liet ze al weten de Opel-fabriek, als ons land daar om vraagt, in aanmerking te laten komen voor steun uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). En ze zal alle staatshulp voor de herstructurering bij GM Europe tegen het licht houden en ook het business plan van GM onderzoeken. Maar we blijven er bij, het is allemaal "too little, too late”. Onze conclusie is dan ook dat de wetgeving mank loopt. Misschien raakt GM nu wel weg met zijn herstructurering. Er moet een wetgevend raamwerk komen waardoor de Europese commissie meer macht krijgt op dat vlak.

Want bij fusies speelt de commissie een hoofdrol bij het controleren of bepaalde criteria mee in rekening worden gebracht. Zelfs de grootste bedrijven ter wereld, zoals Microsoft, vrezen de macht van de commissie. We werkten alvast zelf een wetgevend initiatief uit.

Specifiek voor de auto-industrie moet er een Europese strategie komen voor de automobielsector, naast een ambitieus, proactief industrieel beleid voor het ontwikkelen en conserveren van hoogwaardige activiteit. Europees geld mag enkel beschikbaar komen als de bedrijven in kwestie investeren in onderzoek en ontwikkeling en koolstofarme technologie, en zich houden aan hun contractuele verplichtingen.

En nog dit. Onze fractie steunt expliciet de Opel-vakbonden in hun rechtszaak tegen GM Europe, die beloofde de productie van twee SUV-modellen naar Antwerpen te brengen maar die belofte brak.