Commissie wil meer jobs, wij willen boter bij de vis

De Europese Commissie zal zich morgen uitspreken over de invoering van minimumlonen en over jobcreatie. Niet toevallig een voorstel van een socialistische Commissaris, Laszlo Andor.

De aanpak van de eurocrisis door de conservatieve meerderheid faalt. Elke bijsturing is altijd te weinig en komt bovendien steeds te laat. Wanneer het groei en jobs betreft, blijft het altijd bij woorden. Wij willen nu boter bij de vis.
Minimumlonen verhinderen sociale dumping. Geen overbodige maatregel als je bedenkt dat je in Europa niet beschermd bent tegen armoede, al heb je een job. Meer dan 8% van de Europese werknemers hebben een loon dat beneden de armoedegrens ligt. Mensen moeten op het einde van de maand ten minste hun rekeningen kunnen betalen en hun kinderen naar school sturen. Dat is de filosofie achter het minimumloon.

De meeste EU landen beschikken wel over een minimumloon, maar die minima verschillen sterk van land tot land. Landen als Duitsland, Italië, Oostenrijk en de Scandinavische landen, hebben helemaal geen minimumloon.
De discussie over minimumlonen komt dus niets te vroeg. Hopelijk wordt dit dossier met dezelfde slagkracht behandeld als de belangrijke bezuiniginsverdragen die de EU-leiders snel in elkaar flansen.

De pijnlijke financieel-economische situatie in Spanje is immers een teken dat de eurocrisis weer dreigt op te flakkeren. Een zoveelste teken dat de huidige rechtse aanpak in Europa een averechts effect heeft. De sociaaldemocraten in Europa trekken al jaren aan de alarmbel en waarschuwen dat besparingen zonder investeringen in groei en jobs de Europese economie zal wurgen.

Voormalig Commissievoorzitter Jacques Delors ondersteunt die boodschap en stelde bij de voorstelling van een socialistisch Manifesto de huidige EU-leiders moreel verantwoordelijk voor de eurocrisis. Nobelprijswinnaar Paul Krugman gaat nog een stapje verder en spreekt over de vastberadenheid van de Europese leiders om zelfmoord te plegen.
Hoog tijd om knopen door te hakken en sociale maatregelen te treffen die Europa voorgoed uit de crisis helpen.

Lees het volledig persbericht: