Bescherming van havenarbeiders blijft overeind

In het kader van twee lopende procedures bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof heeft het Europees Hof voor Justitie vandaag een uitspraak gedaan omtrent de Wet Major en de bescherming van de havenarbeiders. “We nemen daar akte van en zullen de uitspraak grondig bestuderen,” zeggen Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt en Kamerlid Anja Vanrobaeys (sp.a). “Het belangrijkste is dat de premisse van de Wet Major, namelijk een sterke bescherming voor de havenarbeiders, overeind blijft. Daar zullen we - in overleg met de sociale partners - voor blijven zorgen.” 

De Wet Major en de inrichting van de havenarbeid in ons land is reeds geruime tijd het onderwerp van discussie. “Maar het is belangrijk om te herhalen waarom die Wet Major net zo essentieel is,” zegt Van Brempt. “Havenarbeiders verrichten zeer moeilijk en zwaar werk met erg specifieke noden en gespecialiseerde handelingen. Dat is geen arbeid zonder risico en kan bijgevolg niet zomaar door om het even wie worden verricht. Dit gaat over de veiligheid en de bescherming van iedereen die werkt in de haven.” 

De impact van de uitspraak van het Europees Hof moet nu grondig worden bestudeerd. “Dit gaat over erg complexe materie, waarvan de inhoud te belangrijk is om voorbarige conclusies te trekken,” zegt Vanrobaeys. “Laten we grondig bekijken welke opmerkingen het Europees Hof voor Justitie heeft geformuleerd en op welke manier daar wettelijk een antwoord op kan worden geformuleerd.” 

Volgens Van Brempt komt de bescherming van havenarbeiders hiermee niet in het gedrang. “Het belangrijkste is dat doelstelling van de Wet Major overeind blijft, namelijk de veiligheid en sociale bescherming van de havenarbeiders garanderen,” zegt Van Brempt.

Van Brempt en Vanrobaeys roepen op tot kalmte. “We begrijpen de ongerustheid bij de havenarbeiders, na vele jaren van politieke aanvallen en druk op hun statuut, maar al te goed,” zegt Vanrobaeys. “Maar het verleden heeft aangetoond dat we in nauwe samenwerking met de sociale partners de nodige oplossingen kunnen formuleren om de bescherming van de havenarbeiders te garanderen.” 

Van Brempt, die het dossier van de Wet Major al meer dan 20 jaar van nabij opvolgt, heeft ook nog een persoonlijke boodschap voor de havenarbeiders. “De dokwerkers hebben al lang en hard moeten vechten om op te komen voor hun rechten en hun Wet Major. We hebben die strijd altijd zij en zij gevoerd. Wij zullen de verantwoordelijkheid opnemen en in samenwerking met de sociale partners het nodige doen om de wet Major te beschermen.”