115 extra jobs voor de beschutte werkplaatsen

Nog dit jaar komen er 115 voltijdse jobs bij voor personen met een handicap binnen de beschutte werkplaatsen. De extra jobs komen er op expliciete vraag van de sector zelf.Door de sterke groei van de sector, waren de extra jobs die voorzienwaren voor 2008, al in september volledig ingevuld. Daardoor bleven eenaantal werkplaatsen in de kou staan, met mogelijk nadelige gevolgenvoor de tewerkstelling van personen met een handicap.

 
De uitbreiding is cruciaal voor de beschutte werkplaatsen. Ze hebben de extra werknemers nodig om te kunnen blijven inspelen op de vraag van hun klanten. Zonder deze extra werknemers dreigden de werkplaatsen klanten te verliezen, met jobverlies als gevolg.

Vlaanderen telt 68 erkende beschutte werkplaatsen, goed voor 14.048 voltijdse jobs voor personen met een handicap. In 2008 waren al 178 voltijdse banen toegekend aan de sector. Daar komen er vandaag dus nog eens 115 bij.
 
(Tot juni 2009 was de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie - Kathleen Van Brempt)