104 nieuwe jobs

Serwis Domowy is erkend als invoegbedrijf. Vanuit sociale economie creëer ik zo in Antwerpen 104 voltijdse jobs voor mensen die moeilijk een baan vinden zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen of allochtonen. Bovendien zullen 830 gezinnen extra een beroep kunnen doen op de diensten van Serwis Domowy.

Serwis Domowy is dienstenchequesbedrijf met diensten als poetsen, wassen en strijken, klein naaiwerk, koken en boodschappen doen aan. Vandaag werken er 126 voltijdse medewerkers. Met de erkenning als invoegbedrijf krijgt het bedrijf er de komende jaren 104 voltijdse invoegmedewerkers bij. Serwis Domowy wil vooral personen die nu in het zwarte circuit aan de slag zijn, de kans bieden op een volwaardige job. Het bedrijf engageert zich om de nieuwe invoegmedewerkers de nodige opleiding en begeleiding te geven.
(Tot juni 2009 was de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie - Kathleen Van Brempt)