Voorstellen Thyssen geen oplossing voor België

Niet alleen hebben we wel heel erg lang moeten wachten op voorstellen van de Commissie om sociale dumping aan te pakken, nu ze er zijn, voldoen ze niet.

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk in hetzelfde land’ wordt eindelijk door de bevoegde commissaris Marianne Thyssen naar voor geschoven, maar Thyssen laat de sociale zekerheidsbijdragen nog steeds betalen in het land van herkomst. In België zijn de lonen in theorie veel minder een probleem dan in andere lidstaten, omdat wij over stevige CAO’s beschikken. Hoewel er bij ons ook een en ander schort aan de controle op de toepassing van die CAO’s. Maar het verschil zit vooral in de sociale zekerheidsbijdragen, waardoor de lonen van gedetacheerde werknemers 20 tot 30 procent goedkoper zijn dan die van werknemers uit andere lidstaten. De sociale zekerheidsbijdrage is in België de dumping-trigger. Zolang dat niet wordt aangepakt, is er dus voor ons land geen oplossing. Het is vooral erg bedroevend dat dit van een Belgisch Europees Commissaris komt.

Er is ook geen enkele garantie dat de sociale zekerheidsbijdragen die in de landen van herkomst moeten betaald worden, ook effectief worden betaald. Er is in de lidstaten in het Oosten van de Unie een groot probleem met controle. Hoe zal Thyssen ons garanderen dat er effectieve controles komen? Hetzelfde probleem stelt zich met de zogenaamde postbusfirma’s in de transportsector, waarvan het wemelt in het Oosten van het Unie. Ook die worden nauwelijks tot niet gecontroleerd.