Van Brempt bevraagt Raad en Commissie over criminaliseren van hulpverlening aan vluchtelingen

Met twee parlementaire vragen, gericht aan zowel de Raad als de Europese Commissie, wil ik verduidelijking krijgen over de berichten dat de Europese lidstaten vrijwilligers die vluchtelingen helpen, zou willen criminaliseren.

De mensenrechtenorganisatie Statewatch trok aan de alarmbel na het lezen van de ontwerpbesluiten van de Europese Raad van 16 januari. Die kunnen geïnterpreteerd worden als een poging om NGO’s en vrijwilligers die vluchtelingen helpen, juridisch te kunnen vervolgen voor mensensmokkel. Mensenhandel - waarbij ook sprake is van misbruik van de slachtoffers - en mensensmokkel zijn uiteraard verboden en strafbaar én moeten streng aangepakt worden. Om vergissingen te vermijden, laat de bestaande Europese Richtlijn uit 2002 de lidstaten toe om uitzonderingsclasules in de wetgeving op te nemen die er voor zorgen dat humanitaire hulp niet onder smokkel valt. In de ontwerpbesluiten van de Raad is er geen sprake meer van dergelijke uitzonderingsclausules. Ook het Europees parlement heeft er al op gewezen dat de Europese wetgeving grijze zones bevat die er voor kunnen zorgen dat humanitaire hulp onmogelijk zou kunnen worden. Dat kan tot tragische gevolgen leiden. Denk aan de verdrinking van 31 vluchtelingen in de Egeïsche zee onder het oog van redders die geen hulp boden uit angst van mensensmokkel beticht te worden. 

Ik heb ook vragen bij het invoeren van een meldingsplicht alvorens humanitaire acties te mogen ondernemen of de controleren op sociale media waarlangs vaak oproepen tot humanitaire hulp gelanceerd worden. 

Nu de Europese Commissie werkt aan nieuwe wetgevende voorstellen om mensensmokkel te bestrijden, moeten we er voor zorgen dat hulpverlening niet gecriminaliseerd kan worden. Ik wil dus zowel van de Raad als de Commissie horen of zij inderdaad humanitaire hulp willen bemoeilijken en desnoods strafbaar stellen én hoe zij dan van plan is die noodzakelijke humanitaire hulp zullen verlenen als vrijwilligers en NGO’s het niet meer kunnen doen.