Sociale rechtvaardigheid als basis voor Europese identiteit

 Vandaag gaf ik op het symposium ‘De toekomst van Europa’ in Den Haag een lezing over sociale rechtvaardigheid als basis van de Europese identiteit. Het symposium, dat plaats vond in de Gotische zaal van de Raad van State, werd georganiseerd door ProDemos, het Nederlandse Huis voor democratie en rechtsstaat. 

“Wat Europa echt uniek maakt in de wereld is een gedeeld verlangen naar sociale rechtvaardigheid. (...) De besparingsdrift van de Europese Unie zet vandaag onze sociale zekerheid en daarmee het unieke Europese verlangen naar sociale rechtvaardigheid onder druk. (...) Europa moet opnieuw een sterke sociale agenda krijgen, als onderdeel van de strijd tegen de crisis. Zoniet verliezen we het fundament van onze Europese identiteit en dan duurt het niet lang meer vooraleer we Europa zelf en het Europese vredesproject kwijt spelen.” 

De volledige tekst van de lezing vind je hieronder.