​Sociaal-democratische parlementsleden uit 28 lidstaten vergaderen over vluchtelingencrisis

Sociaal-democratische parlementsleden uit de 28 lidstaten van de Europese Unie verzamelen morgen op uitnodiging van de sociaal-democratische fractie in het Europees parlement in Brussel. Ze zullen er de Europese vluchtelingencrisis bespreken. Voor de Vlaamse socialisten werd Monica De Coninck uitgenodigd, die in ons land al verschillende wetsvoorstellen indiende om de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. “Het is uitermate belangrijk dat er een coherent Europees integratiebeleid komt,” zegt De Coninck. “De Europese Commissie heeft een goeie voorzet gegeven, maar het heeft lang geduurd alvorens de lidstaten de noodzakelijkheid van samenwerking en solidariteit hebben ingezien.” De Coninck is ook blij dat de Commissie nu verder gaat dan de opvang en spreiding van vluchtelingen en de bescherming van de buitengrenzen. “Voor het eerst zijn er nu omvangrijke budgetten vrijgemaakt om hulp te bieden aan de gastlanden rond Syrië en wordt er een Noodfonds opgezet om Afrikaanse landen extra steun te geven. Ik betreur het  dat België tot voor kort geen enkele bijdrage heeft geleverd aan dat fonds. Ik hoop dat ons land, na de Europese ministerraad van vorige week, eindelijk middelen vrijmaakt om ook de oorzaken van het vluchtelingenprobleem te helpen aanpakken.”

Als vicevoorzitter ondersteun ik het initiatief van onze fractie. Er is te weinig overleg tussen nationale parlementen en het Europees parlement. Met dit initiatief willen we netwerken creëren tussen nationale parlementsleden onderling en tussen nationale parlementsleden en hun Europese collega’s. Het is de bedoeling voorstellen en best practices uit te wisselen. Voor parlementsleden uit onwillige lidstaten in het oosten van de Unie vormt dit ook een gelegenheid om te horen hoe hun collega’s uit de rest van de Unie denken over de vluchtelingenproblematiek.

De buitengewone bijeenkomst vindt woensdag plaats in het Europees parlement van 12 tot 18 uur.