Sociaal-democraten steunen asiel- en migratievoorstel Europese Commissie

De Europese sociaal-democraten steunen de voorstellen die de Europese Commissie voorstelt in het kader van de herziening van de Dublin-akkoorden. Dat zeiden ze tijdens het bijwijlen heftige debat over asiel en migratie én over het Turkije-akkoord in de plenaire vergadering van het parlement. Een nieuw, gemeenschappelijk asiel en migratiebeleid, gebaseerd op een rechtvaardige verdeling van asielzoekers over de Europese lidstaten, moet het solidaire antwoord op de vluchtelingencrisis worden.

Het Dublin-akkoord bepaalt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste lidstaat waar ze terecht komen. Dat heeft er voor gezorgd dat enkele lidstaten in het Zuiden de grootste lasten dragen en dat andere lidstaten er alles aan doen om zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor vluchtelingen.

Vooral de lidstaten van de Visegradgroep moeten begrijpen dat de EU geen menukaart is waar je enkel de lekkerste gerechten kunt uitpikken. Opnieuw is gebleken dat lidstaten een concurrentiestrijd voeren met elkaar, ditmaal om zo weinig mogelijk vluchtelingen te moeten opvangen. Dat druist in tegen het fundamentele principe van solidariteit in de Unie. Op dat principe werd ook de nadruk gelegd in het rapport over ‘een holistische EU-aanpak van migratie’ dat gisteren werd goedgekeurd in het parlement. Het rapport pleit eveneens voor een Europees systeem van een eerlijke spreiding van asielzoekers, waarbij de asielzoeker niet in een lidstaat maar in de Unie asiel aanvraagt. De hervestiging moet verplicht worden en asielaanvragen die positief werden beoordeeld, moeten in alle lidstaten erkend worden.

Het rapport bepleit ook een systeem van humanitaire visa, waarbij mensen die internationale bescherming zoeken dergelijk visum kunnen aanvragen in elk consulaat of elke ambassade van een lidstaat, evenals legale manieren om naar de Unie te komen.

We moeten een langetermijnvisie ontwikkelen op de asiel- en migratieproblematiek. Het heftige debat in de plenaire vergadering over de omstreden deal met Turkije toont dat ook aan. Samenwerking met Turkije zal de migratieproblematiek niet oplossen. Bovendien blijven er zich legale en ethische problemen stellen met de deal. De recente rel waarbij de Turkse president Erdogan aan Duitsland vroeg om een TV-komiek te vervolgen, toont aan dat fundamentele waarden zoals vrije meningsuiting en dus ook vrije artistieke expressie in Turkije niet gegarandeerd zijn. Als Europa een antwoord wil bieden aan de vluchtelingencrisis zal het eerst intern orde op zaken moeten stellen. De voorstellen van de Commissie, ondersteund door het rapport van het parlement, bieden daar alvast een goede aanzet voor.