Nieuwe rij- en rusttijden in transportsector van kracht

Vanaf vandaag, 20 augustus 2020, gelden de nieuwe Europese regels rond rij- en rusttijden in de transportsector. "Een erg belangrijke stap op weg naar een betere bescherming van transportarbeiders in de hele Europese Unie," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Met de implementatie van het nieuwe Mobility Package, dat eerder dit jaar door het Europees Parlement werd goedgekeurd, toont de Europese Unie dat het ons menens is met de strijd tegen sociale dumping."

De nieuwe regelgeving houdt in dat een chauffeur vanaf nu minstens 1 keer per maand terug moet keren naar de locatie van tewerkstelling of de eigen woonplaats. Ook wordt er bevestigd dat het nemen van de lange rust in de vrachtwagen verboden is. "In het verleden was het vaak zo dat chauffeurs maandenlang van huis waren en permanent leeft en werkt in de vrachtwagen. Dat kan gelukkig in de toekomst niet meer," zegt Van Brempt.

Om ervoor te zorgen dat chauffeurs niet vlakbij hun woon- en/of werkplaats stranden, mag de rijtijd in bijzondere gevallen met maximaal een uur worden overschreden. "Ook dat is een nieuwe maatregel die de chauffeurs ten goede komt," zegt Van Brempt. 

Wat verandert er concreet? Een overzicht: 

  • Een chauffeur mag 2x een verkorte wekelijkse rust (24u ipv 45u) nemen in een periode van 4 weken. Maar hij/zij dient deze ingekorte rusturen na deze 4 weken op te nemen.
  • Een chauffeur dient minstens om de 4 weken terug te keren naar zijn/haar woonplaats of exploitatievestiging van de werkgever, die dan een slaapgelegenheid dient te voorzien. 
  • Onder geen beding mag de wekelijkse rusttijd in de cabine genomen worden.
  • Een chauffeur kan zijn/haar dagelijkse (met 1u) en wekelijkse rust (met 2u) overschrijden als dit hem/haar in staat stelt om zich naar de woonplaats of exploitatiezetel van de werkgever te begeven.
  • Bij een dubbele bemanning mag de rusttijd genomen worden als de andere bestuurder het stuur overneemt en geen arbeid door de rustende chauffeur wordt verricht.
  • De slimme tachograaf wordt versneld ingevoerd en dient tegen eind 2023 voor 95% van de voertuigen ingevoerd te zijn. 

Er is nog een hele weg af te leggen in de strijd tegen sociale dumping in de Europese Unie. Een deel van de nieuwe regels inzake detachering moet nog verder worden geïmplementeerd door de lidstaten en ook de handhaving van de regels blijft cruciaal. "Maar met deze eerste stap toont de Europese Unie wel dat het haar menens is in de strijd tegen sociale dumping," zegt Van Brempt tot slot.