Naast een gezonde begroting ook doordachte investeringen noodzakelijk

In de EU is saneren de laatste tijd het sleutelwoord. Het wordt vaak zo voorgesteld alsof besparingen de mirakeloplossing zijn voor landen in moeilijkheden. Ik wil uiteraard niet ontkennen dat een gezonde begroting een goede zaak is. Toekomstige generaties opzadelen met schulden is geen socialistische gedachte. Toch vinden we als socialisten dat we sociaaleconomische maatregelen niet uit het oog mogen verliezen in de saneringswoede die in het Europees Parlement rondwaart.

De beslissing van de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement om strengere controles mogelijk te maken op landen die hun begrotingstekort te hard laten ontsporen, is dan ook een goede zaak. Toch willen we er met de S&D-fractie op wijzen dat niet alleen tekorten en schulden meetellen, ook gerichte maatregelen moeten mogelijk zijn. De focus op stabiliteit en besparingen kan niet losstaan van investeringsverplichtingen. Een budget is immers ook maar een budget. Zonder kwaliteitsvolle beslissingen over wat we met dit budget willen doen, is het slechts een zaak voor boekhouders, niet voor politici.