N-VA-plan voor vluchtelingencrisis toont geen bereidheid om tot Europese oplossingen te komen

Met stijgende verbazing heb ik de uitspraken gelezen over het ‘Europese plan’ van N-VA ondervoorzitter en Europees parlementslid Sander Loones. De N-VA gedraagt zich als een zweeppartijtje in de marge en niet als een partij die de leiding van een EU-lidstaat in handen heeft. Het zogenaamde Europese plan van N-VA is opgesteld vanuit het idee: we stellen iets voor wat toch nooit zal uitgevoerd worden. De partij weet dat commissievoorzitter Juncker woensdag heel andere voorstellen zal doen. Ze geven trouwens nu al toe dat ze tegen de Europese voorstellen zullen stemmen. Dat betekent dat er geen enkele bereidheid tot compromis bestaat en dus geen enkele wens om tot oplossingen te komen om de vluchtelingencrisis op Europees niveau te managen. Dit is een schoolvoorbeeld van anti-staatsmanschap.

Bovendien is N-VA geen Europese partij maar maakt ze deel uit van de groep van Europese Conservatieven en Reformisten. Het is die partij die Europese voorstellen moet doen, en ik betwijfel ten zeerste of die overeen komen met wat Loones zegt. Ik ben benieuwd of de Poolse, Slovaakse, Tsjechische en Bulgaarse leden van zijn partij zullen applaudisseren voor het N-VA voorstel om hun landbouwsubsidies af te pakken, als hun landen niet deelnemen aan de opvang van vluchtelingen.

N-VA legt systematisch Internationale rechtsregels en verdragen naast zich neer. Eerst verwerpt hun voorzitter de Conventie van Genève door eigenhandig nieuwe definities van het vluchtelingenstatuut te verzinnen, nu verwerpt Loones EU wetgeving en internationale wetgeving door een push back beleid voor te stellen. Loones zegt dat zo’n push back beleid verboden is als vluchtelingen over zee terug gestuurd worden naar onveilige landen, maar dat dat niet geldt voor Turkije. Welnu, in 2013 heeft de Commissie op vraag van UNHCR zowel Griekenland als Bulgarije op de vingers getikt omdat ze vluchtelingen terug stuurden naar …Turkije.