Méér solidariteit en méér democratie kunnen Europa redden

Het belooft een boeiende week te worden in Straatsburg. Hét moment om verder te discussiëren over de eurocrisis. De voorbije EU-top over het begrotingspact heeft eens te meer gewezen op de nood aan een solidair én democratischer Europa. Op zaterdag 11 december ging ik hierover het debat aan in De Ochtend op Radio 1.

De positie die het Verenigd Koninkrijk vorige week heeft ingenomen, is extreem maar weerspiegelt tot mijn grote spijt perfect de huidige samenwerking binnen Europa. Het gebrek aan solidariteit is frappant, ook tussen de overige lidstaten. Zo kán Europa niet verder functioneren. De oplossingen voor deze eurocrisis liggen namelijk net in méér integratie en méér coördinatie.
De houding van Cameron, maar ook van lidstaten als Duitsland zorgt er keer op keer voor dat wat we moeten doen om de euro te redden, niet wordt gedaan. De focus gaat onterecht uit naar de financiële markten, terwijl we nu dringend moeten investeren in de échte economie.

Naast het gebrek aan solidariteit, viel tijdens de voorbije top ook op dat het Europese parlement eens te meer buiten spel is gezet. Het gaat hier nochtans over de begroting, een thema dat elke Europese burger aanbelangt. Wie vertegenwoordigde deze burger de voorbije week? Enkel in het Europese parlement zetelen rechtstreeks verkozenen. Enkel dat parlement beschikt bijgevolg over het mandaat van de Europese burger om een democratische controle uit te voeren.

In een Europa van 27 is het niet normaal dat één enkele staat noodzakelijke maatregelen kan blokkeren. Staten die de nodige maatregelen niet willen treffen, moeten hun conclusies durven trekken.
Ik geloof wél in Europa en wil het Europese project doen slagen. Dit vereist meer solidariteit en een groot draagvlak. Europa moet het vertrouwen van haar burgers winnen en dit kan enkel door het democratisch deficit in de EU te herstellen.

Herbeluister het debat