Meer Europese samenwerking asiel- en migratiebeleid

 De toegeving van de Europese Commissie aan Frankrijk en Italië (verscherpte grenscontroles binnen de Schengenzone zijn onder “extreem strikte voorwaarden”mogelijk), is gelukkig niet meer dan symbolisch.

De EU-commissaris van Binnenlandse Aangelegenheden Cecilia Malmström toont in de voorstellen die ze vandaag heeft gepresenteerd dat ook zij en de voltallige Commissie van mening is dat gedegen oplossingen voor een efficiënter asiel-en migratiebeleid niet onder de kerktoren gezocht moeten worden, maar meer Europese samenwerking vereist.

Wie zijn asielaanvraag in Griekenland doet heeft 1% kans om als asielzoeker erkend te worden. In Duitsland is dat 36% en België 20%. Een ééngemaakt Europees asielsysteem is dus nodig zodat asielzoekers zien dat Europa kan helpen waar nodig, maar tegelijk geen vrijkaart geeft aan avonturiers. Een helderheid die we bovendien moeten koppelen aan het ontwikkelen van zinvolle partnerschappen tussen Europa en de buurlanden. Om groei en ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren.