Meer Europese solidariteit nodig met vluchtelingen getroffen door extreem winterweer

Op vraag van de Europese sociaal-democraten houdt het Europees parlement vanavond met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Raad een actualiteitsdebat over de schrijnende situatie voor vluchtelingen in Europa. Meerbepaald in Griekenland en de Balkan is de toestand mensonterend. Wij vragen de onmiddellijke vrijmaking van extra noodhulp en de activering van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming. Bovendien moeten de lidstaten nu eindelijk solidariteit tonen en vluchtelingen hervestigen.

De situatie van duizenden vluchtelingen in Zuid en Oost-Europa, waaronder heel wat kinderen, is inmiddels dramatisch geworden. In de vluchtelingenkampen moeten de bewoners in schamele tenten sneeuw en temperaturen tot min twintig graden trotseren. Bovenop de middelen die de Unie nu heeft vrijgemaakt, moet er dringend meer noodhulp komen. Hulppakketten met winterkleding, warme dekens, medicijnen en alle essentiële middelen om mensen te beschermen tegen de koude moeten dringend geleverd worden. Via het Europees Civil Protection Mechanism dat in werking kan worden gezet bij humanitaire rampen, kunnen de hulpacties gecoördineerd worden. Het mechanisme voor civiele bescherming trad al eens in werking voor Griekenland in 2015.

De Europese lidstaten dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Uiteraard moeten de lidstaten waar de drama’s zich afspelen al het mogelijke doen om de vluchtelingen te helpen, maar ze moeten ook een beroep kunnen doen op de solidariteit van de andere Europese lidstaten. Lidstaten kunnen meer doen om de getroffen vluchtelingen te hervestigen, zoals ze overigens hadden afgesproken. De landen waar vluchtelingen nu getroffen worden door het winterweer moeten ook humanitaire organisaties toelaten hulp te bieden. De criminalisering van NGO’s moet stoppen. In Servië bijvoorbeeld, een kandidaat-lidstaat, heeft de bevoegde minister voor arbeid, tewerkstelling en sociale zaken NGO’s in november nog verboden om hulp te bieden aan vluchtelingen die niet in de officiële, reeds overbevolkte opvangcentra verblijven. De Unie moet ook ernstiger werk maken van de beschuldigingen dat vluchtelingen door sommige politiediensten geterroriseerd worden. Er zijn getuigenissen van vluchtelingen in de Balkan die geslagen werden door de politie of van wie kleding en andere spullen om zich tegen de koude te beschermen werden afgenomen. Dergelijke praktijken zijn onacceptabel.