Maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen in openbare aanbestedingen

Het Europees parlement en de Raad hebben op 26 juni 2013 een overeenkomst bereikt over nieuwe regels betreffende openbare aanbestedingen en concessies. Met de nieuwe regels zullen openbare aanbestedingen niet langer gegund worden op basis van de laagste prijs. Ook arbeidsomstandigheden en de rechten van werknemers zullen mee in de weegschaal worden genomen. De prijs zal uiteraard nog een rol spelen, maar lokale autoriteiten zullen aan de bieders ook details kunnen vragen over hoe ze omspringen met de milieuwetgeving, sociale rechten en CAO’s.

We zijn er ook in geslaagd om meer transparantie af te dwingen inzake de onderaanneming. Voor biedingen die abnormaal laag zijn, zullen strengere regels van toepassing zijn. Deze nieuwe bepalingen zullen bijdragen in de strijd tegen sociale dumping en een eerlijkere concurrentie mogelijk maken.
Belangrijk is ook dat watervoorziening formeel uitgesloten werd teneinde elk risico op de privatisering van drinkwater te vermijden.

Het akkoord is belangrijk voor werknemers, burgers en publieke diensten. Eindelijk kan maatschappelijk verantwoord ondernemen mee opgenomen worden in openbare aanbestedingen.

Meer info vind je ook op de site van de Sociaaldemocraten.