​Maandelijks 300 euro meer dankzij het Europees minimumloon

Vandaag buigt de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken zich voor het eerst over het voorstel voor een Europees minimumloon. “Wie werkt in Europa zou toch zeker moeten kunnen zijn van een goed leven en een goed loon waarmee je - zonder al te grote zorgen - het einde van de maand haalt. Vandaag is dat jammer genoeg niet het geval,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). “Met dit voorstel gaan meer dan 24 miljoen werknemers in de vaak meest precaire jobs erop vooruit. Het Europees minimumloon is een eerste belangrijke stap naar een sociaal en rechtvaardiger Europa.” 

“Rond kunnen komen met het loon waarvoor je keihard hebt gewerkt. En dan ook gewoon een laptop kunnen aanschaffen, de kinderen een hobby laten beoefenen of eens met vakantie gaan. Dat zou toch een evidentie moeten zijn,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Jammer genoeg is dat vandaag niet het geval voor héél wat Europese werknemers. De verschillende stelsels voor minimumlonen in Europa beschermen werknemers nog onvoldoende tegen armoede. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 20 werkenden in ons land leeft in armoede. En ook voor wie iets meer verdient dan het minimumloon is het niet altijd evident om de eindjes aan elkaar te knopen.”

“Als sociaaldemocraten hebben we erg lang gevochten om werk te maken van de Europese pijler van sociale rechten,” zegt Van Brempt. “Elke burger heeft recht op een stevige sociale bescherming, kwaliteitsvolle zorg en een sociaal vangnet op de moeilijke momenten. Voor ons is het een evidentie om die rechten te verankeren op het Europese niveau. Met dit voorstel voor het Europees minimumloon zetten we een stap in de goede richting.” 

Het voorstel dat besproken wordt in het Europees Parlement bouwt verder op het voorstel dat de Europese Commissie daarover in oktober lanceerde. “Voor ons is het erg belangrijk dat er bindende criteria worden vastgelegd. Dat ontbrak nog in het voorstel van de Europese Commissie,” zegt Van Brempt. “Het verhogen van de minimumlonen mag geen vrijblijvende verbintenis zijn. Het Europees minimumloon moet volgens ons voorstel worden vastgelegd op basis van een dubbel criterium, namelijk minimaal 50% van het gemiddeld inkomen en minimaal 60% van het mediaaninkomen in het land waar je werkt.”

Voor België zou dat een verhoging van bijna 20% betekenen. “Vandaag bedraagt het wettelijk minimumloon in België zo’n 1625 euro bruto per maand. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal dat bedrag stijgen tot 1920 euro bruto per maand,” zegt Van Brempt. “De allerlaagste lonen zouden er dankzij dit voorstel voor een Europees minimumloon dus tot 300 euro per maand op vooruit kunnen gaan.”  

Het wordt uitkijken naar de houding van de Europese lidstaten op de sociale top in Porto. Het Portugees voorzitterschap, de Commissie en het Parlement hopen in elk geval snel een akkoord te kunnen bereiken over dit voorstel. “Dit voorstel betekent een grote sprong voorwaarts voor meer dan 24 miljoen Europese werknemers die vandaag in vaak moeilijke en onzekere omstandigheden werken. Zo’n kans om een sociaal en rechtvaardiger Europa vorm te geven mogen we niet laten schieten.”