Links pro-Europees front haalt eerste slag thuis in stemming Sociale Pijler

Het belangrijke rapport over de Europese Pijler van Sociale Rechten werd zopas met een stevige meerderheid goedgekeurd in het Europees parlement. Hoewel heel wat parlementsleden van de nieuwe rechtse coalitie amendementen steunden die sociale rechten willen afzwakken, slaagden ze er niet in een meerderheid te behalen. Dit is dan ook de eerste overwinning van een nieuwe samenwerking op links in het Europees parlement.

In het rapport over de Europese Pijler van Sociale Rechten, van de hand van de sociaal-democrate Maria João Rodrigues, geeft het parlement haar visie op de grote principes van sociale bescherming die in de toekomst in heel Europa moeten gelden. De sociaal-democraten kregen de steun van de Groenen, GUE en sommige parlementsleden van de Europese christendemocraten (EPP) en liberalen (ALDE). In maart moet de Commissie met een definitief voorstel komen. 

Het parlement heeft een sterk signaal gegeven naar de Commissie en de Raad. Wij verwachten dat er ernstig werk wordt gemaakt van een update van de sociale- en werkgelegenheidsstandaarden. De Commissie moet nu rekening houden met de prioriteiten van de Europese volksvertegenwoordiging en mag zich niet langer verbergen achter een voorbijgestreefd TINA-discours.

Het parlement pleit voor een basisinkomen in alle Europese lidstaten, voor het recht op opleiding, voor een kindergarantieregeling om armoede bij kinderen te bestrijden, voor een gegarandeerd moederschapsverlof en verlofstelsels die het mogelijk maken om werk en gezin beter te combineren. We vinden ook dat er extra financiële middelen nodig zijn om die sociale doelstellingen concreet te maken. We geven bovendien aan dat er een sociaal protocol moet worden opgenomen in de Verdragen van zodra die aangepast worden, om de sociale grondrechten definitief te verankeren.

De stemming in het Europees parlement is een eerste belangrijke stap in de richting van een Europese Sociale Unie die de Europese burger voorop stelt en hen een echte sociale bescherming wil garanderen. Als Commissievoorzitter Juncker het meent dat Europa een Sociale triple A verdient, kan hij het standpunt van het parlement niet naast zich neerleggen.