Laat Europese Unie zelf begrotingsmaatregelen nemen

Tijdens een gesprek aan de KULAK, de Kortrijkse afdeling van de Katholieke Universiteit Leuven, lanceerde voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean Claude Trichet een gedurfd voorstel. "Eurolanden die zich niet aan begrotingsafspraken houden, laten zich niet afschrikken door een boete," zegt Trichet, "Wanneer een lidstaat echter over de schreef gaat, moet de Europese Unie zelf in staat zijn begrotingsmaatregelen te nemen."

Volgens Trichet is dat de enige manier om landen die de Eurozone in gevaar brengen in het gareel te houden. "Al gaat het hier over heel uitzonderlijke gevallen." Trichet pleit bovendien voor een democratisch gedragen proces om Europa dergelijke ingrepen te laten nemen. "Zowel de Europese Raad, het Europees Parlement, als het parlement in de betrokken lidstaat moet bij de totstandkoming van de begrotingsmaatregel worden betrokken," vervolledigt Trichet.