Kindergarantie moet elk kind in Europese Unie een sterke start gunnen

De Europese Commissie lanceert vandaag haar voorstel voor een Europese kindergarantie. “Kwaliteitsvol onderwijs, goede zorg en degelijke huisvesting verzekeren voor elk kind in de Europese Unie. Dat moet de ambitie zijn,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). “Laat ons nu maar bewijzen dat het ons menens is met de belofte om te bouwen aan een sociaal Europa.”

Meer dan 1 op 5 kinderen in de Europese Unie groeit op in armoede. “Kinderen blijven enorm kwetsbaar,” zegt Van Brempt. “Dat blijkt ook uit de cijfers. 22,5 procent van alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt thuis met armoede geconfronteerd. Dat cijfer ligt hoger dan bij volwassenen & senioren.” De COVID-19 pandemie heeft dat risico enkel vergroot. “De meest kwetsbaren in onze samenleving worden harder getroffen door deze crisis,” zegt Van Brempt. “Van een gebrekkige toegang tot (digitaal) onderwijs, een gebrek aan zorg en een verhoogd risico op blootstelling aan geweld en misbruik, tot een gebrek aan gezonde voeding en problemen met mentale en fysieke gezondheid. De impact van deze crisis op kinderen en jongeren is enorm.” 

Met dit voorstel wilt de Europese Commissie de strijd tegen armoede bij kinderen op Europees niveau versterken. “De Europese kindergarantie is voor ons een essentieel onderdeel van de Europese pijler van sociale rechten. Dat de Commissie die eis om armoedebestrijding op Europese niveau te versterken nu mee oppikt is een goede zaak,” zegt Van Brempt. “Dat kinderen opgroeien in armoede is onaanvaardbaar. Zeker in een welvarende samenleving als de Europese Unie. Onze ambitie om dat aan te pakken moet hoog liggen.”

“De financiële situatie van je ouders mag de toekomst van kinderen niet in de weg staan. Een sterke sociale pijler en de kindergarantie moeten een springplank zijn voor elk kind in de Europese Unie,” zegt Van Brempt. “Dat begint bij kwaliteitsvol onderwijs, goede zorg, degelijke huisvesting en gezonde voeding. Als we die rechten voor elk kind in de Europese Unie kunnen verzekeren, gunnen we hen een sterke start.”

Eén van de voorstellen die de Commissie naar voor schuift is de toegang tot één gezonde maaltijd per dag, bijvoorbeeld op school. "Dat lijkt een evidentie, maar dat is het allerminst," zegt Van Brempt. "Vandaag geven steden al het goede voorbeeld. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar schepen Jinnih Beels (Vooruit) reeds een project opzette rond gezonde maaltijden op school. Dergelijke initiatieven moeten nu in heel Europa ondersteuning krijgen.” 

Het is nu aan de lidstaten om zich te buigen over de nieuwe richtlijn. “We hopen dat de Europese Raad dit voorstel ten volle zal ondersteunen,” zegt Van Brempt. Vervolgens zullen de lidstaten deze doelstellingen moeten omzetten in nationale actieplannen. “Elke twee jaar zullen regeringen moeten rapporteren over de vooruitgang die op het terrein werd geboekt. En ook de Europese Commissie zal de doelstellingen nauw opvolgen via de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester.”

“Kinderen uit de armoede helpen is de beste investering in de toekomst,” zegt Van Brempt. “Laat ons nu maar bewijzen dat het ons menens is met de belofte om te bouwen aan een sociaal Europa.”