Investeren in sociaal weefsel moet topprioriteit zijn

Internationale Arbeidsorganisatie wijst op belang van een sterke sociale zekerheid

Een sterke sociale zekerheid speelt een cruciale rol in de aanpak van armoede en ongelijkheid, het stimuleren van duurzame economische groei en het creëren van nieuwe jobs en bijkomende productie. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in haar 'World Social Protection Report'. Ze waarschuwt in het nieuwe rapport, dat jaarlijks wordt uitgegeven, voor sluimerende sociale afbraak en een gebrekkige mate van sociale bescherming wereldwijd. 

Slechts 27 procent van de wereldbevolking wordt volgens de Internationale Arbeidsorganisatie voldoende beschermd door de sociale zekerheid. Problematisch, aangezien een hoge mate van sociale bescherming een belangrijk onderdeel is van de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Een gebrek daaraan zet bovendien een rem op een duurzame economische groei en investeringen in het sociaal kapitaal van een samenleving. 

Uit het rapport blijkt dat de Europese Unie wereldwijd koploper is op vlak van sociale bescherming, maar ook hier is nog heel wat werk aan de winkel. Sinds de start van de economische crisis in 2007 steeg de ongelijkheid in Europa en nam ook armoede bij kinderen toe in 19 van de 28 Europese lidstaten. Eén van de oorzaken daarvoor is het rabiate besparingsbeleid dat de Europese Commissie de voorbije jaren oplegde. Dat 'lichtend voorbeeld' Europa op een dergelijke manier in het sociaal weefsel snoeit is volgens het ILO problematisch. Samen met de voortdurende werkloosheid, lage lonen en hoge belastingen hebben deze maatregelen tot meer armoede en sociale uitsluiting geleid.

Met dit rapport wijst de Internationale Arbeidsorganisatie opnieuw op het belang van een sterke sociale bescherming op weg naar een duurzaam economisch herstel. Het aanpakken van de groeiende inkomensongelijkheid en armoede moet de komende jaren een prioriteit voor beleidsmakers zijn. Ook in de Europese Unie. Een boodschap die ik volledig ondersteun.

Het volledige World Social Protection Report kan je downloaden via deze link