Gele kaart-procedure in première

De sociaaldemocraten in het Europees parlement eisen dat de Europese Commissie het zogenaamde Monti II-pakket herziet. Deze verordening omvat voorstellen over de fundamentele sociale rechten in de interne markt, waaronder een inperking van het stakingsrecht. Gelukkig staan we niet alleen. Een derde van de nationale parlementen in de EU heeft intussen een gele kaart-procedure ingeroepen op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Een primeur.

Sinds de invoering van deze procedure met het Lissabonverdrag, is het immers de eerste keer dat nationale parlementen met succes een beroep doen op dit instrument. Bovendien gaat het meteen over een van de essentiële waarden van de Europese Unie. Een dergelijke reactie was overigens te voorzien. De sociaaldemocraten hadden al grote vraagtekens geplaatst bij het sociale pakket van de Commissie.

Nu kan de Europese Commissie doen wat ze allang had moeten doen: duidelijk maken dat fundamentele rechten van werknemers primeren op economische vrijheden in de interne markt. Deze absolute voorrang voor het recht op vereniging en het stakingsrecht was al vaak in vraag gesteld door een reeks arresten van het Europese Hof van Justitie. Het Monti II-pakket van de Commissie moest hier een antwoord op bieden. Valt dat even tegen. Tijd om de situatie recht te zetten en dit voorgoed op te lossen.

Lees het persbericht van de S&D.