Europese kwartaalcijfers schetsen somber beeld van sociaal Europa

De sociale crisis in de Europese Unie wordt steeds erger. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de Europese Commissie zopas heeft bekend gemaakt. De Commissie bekritiseert voor het eerst haar eigen beleid. Ze beweert immers dat de bezuinigingen de crisis verdiepen én dat er dringend geïnvesteerd moet worden in tewerkstelling. Maar in werkelijkheid dwingt ze lidstaten verder te bezuinigen en verhindert ze investeringen. De boodschap van de Commissie is dus wel heel erg cynisch.

De werkloosheid steeg in januari 2013 weer verder naar 26,2 miljoen werklozen in de EU, ofwel 10,8 procent van de beroepsbevolking. In de eurozone ligt dat nog iets hoger, namelijk 11,9  procent. Bij de jongeren zijn de cijfers helemaal dramatisch. In januari was 23,6 procent van de actieve jongeren werkloos.
 
Ik vind het uitermate cynisch dat Europees Commissaris László Andor nu beweert dat ‘regeringen moeten investeren om inclusieve groei te kunnen verwezenlijken en mensen een reële kans te geven om in hun levensonderhoud te voorzien’. De Commissie verhindert immers dat regeringen investeren. Besparen luidt voortdurend de boodschap. Dat verhaal vertaalt zich overal in de vage term ‘structurele hervormingen’. Daarmee wordt voortdurend de vermindering van het aantal ambtenaren én het schrappen van sociale uitgaven bedoeld. En precies dat zorgt er volgens de Commissie voor dat de crisis verergert. Volgens de Europese Commissie hebben de bezuinigingen op de overheidsbegrotingen immers ‘een direct negatief effect gehad op de werkgelegenheid door de vermindering van de banen in de publieke sector’. Veranderingen van de belastingstelsels en sociale zekerheidsvoorzieningen en bezuinigingen op de lonen in de overheidssector hebben volgens de Commissie geleid tot aanzienlijke verlagingen van de reële inkomens van huishoudens, waardoor de levensstandaard van huishoudens met een laag inkomen in het gedrang is gekomen. De Commissie zegt dus daar haar beleid de bevolking verarmt en de crisis verergert. Dat de Commissie nu eens eindelijk eens de juiste besluiten trekt uit haar eigen inzichten.
 
Het is duidelijk dat de laagste inkomens zwaar getroffen worden door de crisis. Bijna één op de vier huishoudens met een laag inkomen verkeert nu in ernstige financiële moeilijkheden, een percentage dat het vorige decennium nooit zo hoog heeft gelegen. Het wordt hoog tijd dat de EU het roer omgooit en een andere aanpak van de crisis bepleit. De maatregelen die tot op heden werden genomen werken niet. Integendeel. Misschien wordt het eens tijd om progressieve oplossingen een kans te geven.